"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Wystąpienia

Wystąpienia

Bóg czy sacrum

Przedstawiam moje wystąpienie: Bóg czy sacrum – wkład Zofii J. Zdybickiej w dyskusję o współczesnym znaczeniu religii wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Christian Philosophy: its Past, Present and Future, która odbyła się 22-24 września 2020 w Krakowie w Akademii Ignatianum. Zachęcam do wysłuchania.

O ateizmie jako drodze społecznej

We wtorek 27 stycznia w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa Uniwersytetu Otwartego UKSW odbyło się kolejne spotkanie poświęcone współczesnym obliczom ateizmu. W wykładzie zatytułowanym „Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat. Społeczeństwo i polityka bez religii?” starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy do bycia dobrym człowiekiem…

O cnotach obywatelskich w Akademii Formacji Chrześcijańskiej

„Cnoty obywatelskie – wyzwanie współczesnej polityki” to tytuł mojego wykładu w Akademii Formacji Chrześcijańskiej Uniwersytetu Otwartego UKSW. Spotkanie, którego uczestnikami byli studiujący na warszawskich uczelniach stypendyści ze Wschodu rozpoczęła Msza św. w kaplicy „Res sacra miser” przy Krakowskim Przedmieściu 62. Mszę św. odprawiłem wraz…

740 rocznica śmierci św. Tomasza z Akwinu – sympozjum na UKSW

7 marca 2014 przypadała 740. rocznica śmierci św. Tomasza z Akwinu, wielkiego doktora Kościoła, wybitnego średniowiecznego filozofa i teologa. Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zorganizowała w tym dniu sympozjum, które upamiętniało to wydarzenie oraz stanowiło zachętę do zapoznania…