Bóg czy sacrum

Przedstawiam moje wystąpienie: Bóg czy sacrum - wkład Zofii J. Zdybickiej w dyskusję o współczesnym znaczeniu religii wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Christian Philosophy: its Past, Present and Future, która odbyła się 22-24 września 2020 w Krakowie w Akademii Ignatianum. Zachęcam do wysłuchania. https://jacekgrzybowski.pl/wp-content/uploads/2021/03/bp-Jacek_konferencja_wrzesien.mp4

O ateizmie jako drodze społecznej

We wtorek 27 stycznia w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa Uniwersytetu Otwartego UKSW odbyło się kolejne spotkanie poświęcone współczesnym obliczom ateizmu. W wykładzie zatytułowanym "Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat. Społeczeństwo i polityka bez religii?" starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy do bycia dobrym człowiekiem i zbudowania prawego społeczeństwa potrzebna jest…

O cnotach obywatelskich w Akademii Formacji Chrześcijańskiej

„Cnoty obywatelskie – wyzwanie współczesnej polityki” to tytuł mojego wykładu w Akademii Formacji Chrześcijańskiej Uniwersytetu Otwartego UKSW. Spotkanie, którego uczestnikami byli studiujący na warszawskich uczelniach stypendyści ze Wschodu rozpoczęła Msza św. w kaplicy "Res sacra miser" przy Krakowskim Przedmieściu 62. Mszę św. odprawiłem wraz z sekretarzem sekretariatu Zespołu Pomocy Kościołowi…

1 2 3 8