"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

Warunkiem wypełnienia zadań Uniwersytetu jest wolność. Zarówno jako instytucja, jak i środowisko uniwersytet musi być wolny, nie może swym dociekaniem prawdy służyć żadnym czynnikom zewnętrznym. Uniwersytet uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie, tak by dochodzić do należycie uzasadnionych sądów. Stąd uniwersyteckie środowisko musi swoiście odgradzać się od wszystkiego, co nie służy zdobywaniu prawdy naukowej, sprawdzonej i uargumentowanej. Będąc bowiem miejscem poświęconym służbie jednej z najważniejszych ludzkich i społecznych wartości, jaką jest prawda, nie może mieć nad sobą żadnej nadrzędnej instytucji, szczególnie takiej, która uzurpowałaby sobie prawo do narzucania mu czegokolwiek z zakresu kompetencji nauki. Tylko spełnienie tych warunków pozwala na wolność uniwersyteckich środowisk wobec wszelkich politycznych, religijnych, biznesowych a także ideologicznych nacisków. To jeden z fundamentalnych warunków właściwie rozumianej siły i niezależności środowisk akademickich.

(K. Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu)

W roku akademickim 2021/2022 prowadzę następujące zajęcia:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej:
 • Wstęp do filozofii,
 • Historia filozofii średniowiecznej i współczesnej

Uniwersytet nie jest jedynie przestrzenią bieżącej pracy dydaktycznej, ale – i może przede wszystkim – wspólnotą uczonych i studentów powiązanych wspólnym pragnieniem poszukiwania prawdy i wiedzy.

Wykaz dotyczący działalności dydaktycznej

Od 2007 roku prowadziłem następujące zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW:

 • Wykłady monograficzne:

Kultura, cywilizacja, humanizm w filozofii Jacquesa Maritaina
:: sem. 1 i 2 – 2007/2008 – 60h
Dantego Alighieri koncepcja nauki – filozofii, teologii i kosmologii
:: sem. 1 – 2008/2009 – 30h
Dantego Alighieri poglądy polityczne na tle epoki
:: sem. 2 – 2008/2009 – 30h
Dyskursywne interpretacje platońskiego dialogu Politeia
:: sem. 1  – 2009/2010 – 30h
Teoria polityczna św. Tomasza z Akwinu – założenia i konsekwencje
:: sem. 2 – 2009/2010 – 30h
Heraklit i Parmenides – presokratyków pytanie o tożsamość
:: sem. 1 – 2010/2011 – 30h
Platońskie dylematy – zmienność świata i tożsamość idei
:: sem. 2 – 2010/2011 – 30h
Etniczny monolit czy wielokulturowa wspólnota – czym jest dziś naród?

:: sem. 2 – 2013/2014 – 30h

Dante Alighieri – poeta, filozof, teolog i kosmolog – życie i twórczość

:: sem. 2 – 2016/2017 – 30h

Joachim z Fiore i Rajmund Lull – średniowieczni prorocy czy anarchiści?
:: sem. 2 – 2017/2018 – 30h

 •  Translatorium z języka angielskiego:

Culture-indentity, symbol-language – 60h
:: sem. 1 i 2 – 2007/2008

 • Seminarium licencjackie:

Seminarium licencjackie z filozofii kultury – 60h
:: sem.1 i 2 – 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013

 • Wykład kursoryczny z ćwiczeniami:

z ćwiczeniami – 60h
:: sem. 1 i 2 – 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Pod moim kierownictwem jako promotora powstały:

 • 3 prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
 • 28 prac licencjackich na UKSW
 • napisałem 21 recenzji magisterskich (PWTW, UKSW) pisanych u innych promotorów

Od 2004 roku prowadziłem zajęcia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej:

 • Wstęp do filozofii
 • Wykład kursoryczny – Historia filozofii (od starożytności do współczesności, cykl czterech semestrów)
 • Seminaria naukowe
 • Wykłady monograficzne:

Zagadnienia hermeneutyki filozoficznej
:: I sem. 2006/2007 – 30h w WSDDW-P
Tekst-Podmiot-Interpretacja
:: II sem. 2006/2007 – 30h w WSDDW-P
Treść, intencjonalność, celowość – współczesne wymiary kultury
:: I sem. 2007/2008 – 30h w WSDDW-P
Metakulturowe wyzwania ponowoczesności
:: I sem. 2008/2009 – 30h
Problem kultury marki jako substytutu tożsamości tradycyjnych
:: II sem. 2008/2009 -30h w WSDDW-P
Ponowoczesna teoria konsumpcji – racjonalność i umagicznienie
:: I sem. 2009/2010 – 30h w WSDDW-P
Ponowoczesne aporie sztuki, kultury i technologii
:: II sem. 2009/2010 – 30h w WSDDW-P