• Rok 2018

  Referat pt. Tomasz z Akwinu jako teolog polityczny, wygłoszony w ramach Sympozjum Tomistycznego w 744 rocznicę śmierci Tomasza z Akwinu, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, 07.03.2018

 • Rok 2017
  • Referat pt. Roszczenia światopoglądowe w pracy politologa – zarzut czy normalność? wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej „Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii”, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 30.11-01.12. 2017.
  • Referat: Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Otoczmy troską życie. Dar ojcostwa i macierzyństwa”, organizowanej przez Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Podlaski, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „ Hospicjum”, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Instytut Wiedza i Zdrowie, Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku. 17-18 listopada 2017 Białystok.
  • Organizowanie konferencji: Warszawski Dzień Filozofii w Światowym Dniu Filozofii UNESCO „Filozofia i film”,16 listopada 2017, Warszawa WFCh UKSW.
  • Organizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego”, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, KNSF, Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego, Warszawa UKSW 15.11.2017.
  • Referat: „Nacjonalizm, patriotyzm, szowinizm. Jak rozumieć miłość do ojczyzny?”, Wieczór patriotyczny w Święto Niepodległości, 11 listopada 2017, Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa.
  • Referat „Filozofia polityczna u Jana Pawła II”, wygłoszony w Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 7 listopada 2017.
  • Debata na temat książki Josepha Conrada Korzeniowskiego „Smuga cienia” i jej filmowej adaptacji reż. A. Wajdy „Smuga cienia”, „Warszawski Festiwal Conradowski”, 27.10. 2017, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.
  • Uczestnictwo w panelu w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa – kryzys i nadzieja” organizowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i „Teologię Polityczną”, 10 października 2017 na Zamku Królewskim w Warszawie.
  • Referat Korozja współczesności – czy religia stanie się remedium na kryzysy polityczne? wygłoszony na V Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym „Religie w dialogu kultur”, 14-16 września 2017, Toruń
  • Referat Zło w polityce – filozofia i etyka szansą wspólnoty? Wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii, organizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Warszawa 2.06.2017
  • Organizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej: Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna. Organizacja WFCh i Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW, 24 maja 2017, Warszawa (UKSW).
  • Referat pt. „Kościół wobec świata – globalny człowiek i obiektywna prawda” wygłoszony w ramach konferencji ogólnopolskiej „Człowiek – Rodzina – Kościół”, 25 marca 2017, Ełk.
  • Wykład i szkolenie „Cnoty obywatelskie – fundament społecznego etosu” wygłoszony w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa 20.03.2017, w ramach programu „Wspieranie edukacji obywatelskiej i samorządowej”.
 • Rok 2016
  • Referat: Mistyczka i Ojczyzna. O narodowych i politycznych przesłaniach „Dzienniczka”, na międzynarodowej konferencji : Solidarność i miłosierdzie, organizatorzy: Teologia Polityczna, Narodowe Centrum Kultury, Centrum Europejskie Natolin, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademia Sztuki Wojennej, 28-29. 11. 2016, Warszawa.
  • Wykład pt. „Czy można obronić kulturę przed ateizmem?” wygłoszony w ramach Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW, 13 kwietnia 2016, Warszawa.
  • Referat pt. Emigracja i tożsamość – paradoksy egzystencji pozaojczyźnianej wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej „Żyłam z Wami, cierpiałam, i płakałam z Wami” w 100. lecie rozpoczęcia działalności Rosy Bailly na rzecz Polski oraz 40. rocznicę jej śmierci. 4. 04. 2016, Warszawa
 • Rok 2015

  • Referat pt. Czy relacja – najsłabsza bytowość metafizyki św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu? wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Tomistycznej, 20-21.11. 2015 r, Warszawa .
  • Referat pt. Imperia – relikt przeszłości czy wieczne wyzwanie? Próba definicji wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Imperia śródziemnomorza – czynniki warunkujące ich powstanie, rozwój, upadek, 26. 10. 2015 roku, Warszawa.
  • Referat pt. „Polityka wolna od religii. Ryzykowna utopia czy współczesna konieczność?” wygłoszony na 10 Polskim Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu, 17.08. 2015 r, Poznań.
  • Referat pt. „Heroizm ateizmu alternatywą dla nacjonalizmu i fanatyzmu?Pytanie o przyszłość świata bez religii” wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym. Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata,  19 czerwca 2015 r, Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej.
  • Wykład pt. „Wychować do świadomości skutków. O eschatologicznej perspektywie etyki” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji  Naukowej „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 kwietnia 2015, roku Warszawa.
  • Uczestniczenie w panelu naukowym w ramach „Tygodnia dla życia” pt. „Fenomen życia. Aspekty medyczne, filozoficzne i prawne” organizowanego przez Stowarzyszenie Soli Deo,  Wystąpienie dotyczące filozoficznych uzasadnień godności osoby ludzkiej i  integralnej antropologii  chrześcijaństwa. Uniwersytet Warszawski, 27 marca 2015.
  • Wykład „Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat. Społeczeństwo i polityka bez religii?”  wygłoszony w ramach Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa Uniwersytetu Otwartego UKSW. 27 stycznia 2015, Płońsk.
  • Wykład „Cnoty obywatelskie – wyzwanie współczesnej polityki” w ramach Akademii Formacji Chrześcijańskiej Uniwersytetu Otwartego UKSW. 8 stycznia 2015, Warszawa.

 • Rok 2014

  • Organizowanie 8 Warszawskiego Dnia Filozofii w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO: Filozofia, Polityka, Religia – kontrowersje i kompromisy. Konferencja odbyła się 20 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • Wykład pt. Cnota, skuteczność, dobrobyt czy wolność – jakie dobro uczyni nasze społeczności lepszymi? Spór o definicje dobra politycznego wygłoszony na sesji plenarnej na VIII Międzynarodowym Forum Etycznym „Współczesne oblicza dobra”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Polskie Towarzystwo Etyczne, Kraków 23-25 czerwca 2014 roku. [posłuchaj MP3]
  • Wykład pt. Czy polityka potrzebuje wiary? Rozważania o uzasadnieniach i racjach zasad społecznych, wygłoszony w Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie (pl. Grzybowski 3/5), 10 czerwca 2014 roku, zorganizowany w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW.
  • Wykład pt.Dwojaka jest natura człowieka”. Zadziwiające polityczne argumenty Dantego Alighieri wygłoszony na konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej etyki” na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 24. 04. 2014, Warszawa
  • Referat pt. „Racjonalność i dobra wola – etyczne i społeczne nadzieje liberalizmu” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ETYKA I POLITYKA” w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 23.04.2014 roku, Warszawa
  • Wykład pt. „Cnoty obywatelskie – fundament społecznego etosu” w Akademii Cnót Obywatelskich w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW, 9 marca 2014 roku, Kościół Świętego Krzyża. [posłuchaj MP3]
  • Referat pod tytułem: Questiones quodlibetales – „Utrum cultura res necessaria est homini” i udział w „Sympozjum z okazji Uroczystości św. Tomasza z Akwinu w 740 rocznicę jego śmierci”. 7 marca 2014 roku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

 • Rok 2013

  • Organizacja konferencji naukowej Oryginalność i specyfika filozofii uprawianej i nauczanej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW organizowanej w ramach Warszawskiego Dnia Filozofii w Światowym Dniu Filozofii UNESCO; 21 listopada 2013 rok, (Warszawa, UKSW)
  • Wykład pt. Polityka bez uprawomocnień religijnych – nadzieja współczesnych ateistów wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sacrum i profanum w polityce, organizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 17 maja 2013 roku Warszawa
  • Wykład pod tytułem: Gra języka i pisma. Jacquesa Derridy doświadczenie gestu odraczania znaczeń, wygłoszony w ramach konferencji naukowej „Filozoficznie o doświadczeniu”, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Boga i Religii i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW, 16.04.2013, Warszawa UKSW
  • Wykład: Współczesna siła ateizmu – projekt cywilizacji bez Boga i religii. Realność czy utopia? wygłoszony w ramach programu formacyjno-edukacyjnego „Drogami wiary i rozumu” organizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, filia zamiejscowa w Świdnicy, Świdnica 16 lutego 2013

 • Rok 2012

  • Referat: Wy-darzanie się tożsamości i dziejowość Dasein w myśli Martina Heideggera tożsamości indywiduum na >Międzynarodowej Konferencji „Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej”, organizowanej przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, 18-19 maja 2012, Gdańsk
  • Organizacja konferencji naukowej Filozofia w dialogu międzykulturowym organizowanej w ramach Warszawskiego Dnia Filozofii organizowanym w Światowym Dniu Filozofii UNESCO. 15 listopada 2012, Warszawa
  • Referat: Ojczyzna, naród, patriotyzm w myśli J.M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta wygłoszony na konferencji krajowej „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”,  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 30 listopada 2012
  • Udział w panelu poświęconym teokracji średniowiecznej i książce: Teokracja papieska 1073–1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników. Organizator Muzeum Niepodległości Polski, 16 kwietnia 2012, Warszawa
  • Referat: Filozof potrzebuje polityki czy polityka potrzebuje filozofa. Dylematy mędrców i działaczy, wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej „Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, przy udziale Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja) i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 13 maja 2012, Warszawa

 • Rok 2011

  • Organizacja konferencji naukowej Kultura i paradoksy śmierci organizowanej w ramach Warszawskiego Dnia Filozofii organizowanym w Międzynarodowym Dniu Filozofii UNESCO, 17 listopada 2011, Warszawa
  • Referat:  Religia jako więź – nadzieja polityki, wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym pt. „Religie i religijność w świecie współczesnym”, Toruń 12-15 września 2011
  • Wykład: Zdziwienie i gniew, czyli o filozofii polityki słów kilka, wygłoszony na Naukowej Konferencji Studenckiej „Filozofia polityki” organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW, Warszawa, 5 maja 2011
  • Referat: Wielokulturowość jako wyzwanie – konieczność czy wybór?, wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć”. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok 12. 03. 2011
  • Wykład: Czy św. Tomasz z Akwinu był teokratą? w ramach Panelu Otwartych Debat organizowanego przez Katolickie  Stowarzyszenie „Civitas  Christiana” i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 17 lutego 2011, Warszawa

 • Rok 2010

  • Organizowanie konferencji na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW: Warszawski Dzień Filozofii przygotowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Filozofii UNESCO. Konferencja naukowa połączona była z warsztatami dydaktycznymi dotyczącymi przygotowania i prowadzenia lekcji poruszających problematykę filozoficzną, kulturową i religijną, i propagujących tematykę filozoficzną na zajęciach dydaktycznych w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
  • Referat: Wartości w polityce: uniwersalizm czy relatywizm? wygłoszony na III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej – Polityka w życiu człowieka, pt. Wartości w świecie polityki, Poznań, 28- 29 września 2010 r. organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  • Referat: Filozoficzne źródła współczesnego subiektywizmu i relatywizmu. Kulturowe intuicje o. Jacka Woronieckiego OPwygłoszony na Czwartym Seminarium Historyków Filozofii Polskiej KUL –  Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 16-17 września 2010
  • Referat: Laicki świat i świecka religia wygłoszony na Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pt. Religia i społeczeństwo: aktualne problemy wolności sumienia, organizowana przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś i Zakład Edukacji Mohylewskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. A. Kuleszowa 6 maja 2010 r., Mohylew

 • Rok 2009

  • Referat:  Racjonalność i komunikacja społeczna – ideały czy peryferia współczesnej demokracji? wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Filozofia w służbie polityki, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Zakład Filozofii, Socjologii i Psychologii, Chorzów 4-5. 12. 2009
  • Referat: Świecka religia współczesności – wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej Filozofia o Bogu i religii, organizowanej przez Katedrę Filozofii Boga KUL,  25 listopada 2009 roku, Wydział Filozofii KUL, Lublin
  • Referat: Historia, Uniwersytet, Przyszłość, wygłoszony na konferencji naukowej „Filozof wobec kultury”. Konferencja odbyła się 17 listopada 2009 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Referat:  Czym jest współczesny przekaz medialny – informacją wiedzą czy światopoglądem? wygłoszony w ramach panelu dyskusyjnego „Media – informacja, manipulacja, ideologia?” organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 30 marca 2009

 • Rok 2008

  • Referat: Problem kultury jako cywilizacyjnej narracji, wygłoszony na VIII Kongresie Filozoficznym w Warszawie w sekcji Filozofii kultury, 16 września 2008

 • Rok 2006

  • Referat: O. Jacek Woroniecki – prekursor myśli tomistycznej w Polsce, wygłoszony w ramach sesji naukowej „Aktualność dziedzictwa O. Jacka Woronieckiego OP”, zorganizowanej przez Klasztor Dominikanów w Warszawie i Zgromadzenie ss. Dominikanek Misjonarek, 10 kwietnia 2006, Warszawa

 • Rok 2005

  • Wykład: Ideologie filozofii pokartezjańskiej. Czytając „Pamięć i tożsamość”, wygłoszony na konferencji Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii i Koła Naukowego Filozofów UKSW pt. Oblicza Jana Pawła II, Warszawa 10 maja 2005
   Sprawozdanie z sesji – Paweł Purski, Sprawozdanie z konferencji Oblicza Jana Pawła II, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 2/2005, str. 295-297
  • Wykład: Religijne zakusy polityki wygłoszony w ramach II Warszawskiego Dnia Filozofii „Pluralizm religijny: moda czy konieczność?”, UKSW, Warszawa 30 listopada 2004