"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Konferencje

Konferencje

 • Na ścieżkach filozofii i powinności, referat wygłoszony na konferencji naukowej Oblicza współczesnej etyki – jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia i dr hab. Ewy Podrez, Warszawa, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 9.12.2023 r.
 • Znaczenie i rola sztuki sakralnej w Kościele, referat i uczestniczenie w panelu w ramach konferencji Sztuka sakralna w teorii i praktyce, Warszawa 18 listopada 2023 r.
 • Polityczno-społeczne znaczenie filozofii na uniwersytecie wobec wyzwań bioetyki i technologii cyfrowych, referat wygłoszony na 12 Zjeździe Filozoficznym, Uniwersytet Łódzki, 13 września 2023 r.
 • Referat: „Człowiek zamknięty”. Problem indywidualizmu i materializmu antropologicznego, wygłoszony w ramach XXIV Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki „Świat zamknięty”. Filozoficzne spory wokół naturalizmu, 9 grudnia 2022, Lublin, KUL.
 • Referat: Czy cywilizacje umierają a kulturę można uwieść? O ryzykach społecznych zaniedbań lub zmian, wygłoszony w ramach Seminarium problemowego: Filozofia polityczna i społeczna św. Tomasza z Akwinu organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, 21 listopada 2022, UKSW Warszawa.
 • Referat: Spór o sumienie – subiektywny sąd czy głos prawdy? Perspektywa tomistyczna, wygłoszony w ramach „Sympozjum Tomistycznego. Tomasz z Akwinu a wyzwania współczesności”, 10 marca 2022, WSD Łomża.
 • Wykład: Edith Stain – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Recz o filozofce, świętej i męczennicy, Duszpasterstwo akademickie ARKA, 12 października 2021, Warszawa.
 • Referat: Darwinizm a metafizyka – ks. Maryniarczyka refleksje na temat  ewolucji biologicznej wygłoszony w ramach Sympozjum naukowego poświęconego śp. ks. prof. Andrzejowi Maryniarczykowi,  12 października 2021, Warszawa, WFCh UKSW.
 • Referat: Znaczenie, recepcja i konsekwencje filozoficzne encykliki „Aeterni Patris” w kontekście pytania o filozofię chrześcijańską, wygłoszony w ramach konferencji naukowej: W poszukiwaniu przyrodniczego, filozoficznego i teologicznego obrazu Wszechświata. Konferencja w rocznicę śmierci ks. dr hab. Grzegorza Bugajaka, 15.05.2021, Instytut Filozofii UKSW
 • Referat: Jak bytuje naród? O relacjach społecznych u św. Tomasza, wygłoszony w ramach „Sympozjum Tomistycznego. Tomasz z Akwinu i tomistyczna filozofia praktyczna”, 10 marca 2021, WSD Łomża.
 • Referat: God or sacrum? – Zofia J. Zdybicka contribution to the discussion about the contemporary meaning of religion, wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Christian Philosophy: its Past, Present and Future, 22-24 września 2020, Kraków, Akademia Ignatianum.
 • Referat : Pierwszeństwo Tronu czy Ołtarza? Tomasza z Akwinu dylematy polityczne, wygłoszony w ramach Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego „O polityce”, 5 marca 2020, Warszawa, Klasztor Dominikanów na Służewie.
 • Referat zatytułowany: „Determinizm i doświadczenie wolności. Klasyczna i współczesna odsłona problemu„, wygłoszony na XXII Międzynarodowym Sympozjum „Zadania współczesnej metafizyki. Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne”, 5 grudnia 2019, Lublin, KUL
 • Referat zatytułowany: „Dlaczego liberalna demokracja nie będzie ani wolna ani godziwa – o liberalizmie, który staje się nieliberalny„, wygłoszony na 11 Polskim Zjeździe filozoficznym, 9-14 września 2019, Lublin, KUL
 • Referat zatytułowany: „Stymulacje medyczne mózgu a tomistyczna koncepcja intelektu i woli. Protokół rozbieżności i pola wspólne” wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 12 czerwca 2019.
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego”, 23 maja 2019 roku. Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW, Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, UKSW
 • Referat zatytułowany: Co jest dziś przedmiotem metafizyki klasycznej?, wygłoszony na XXI Ogólnopolskim Sympozjum Metafizycznym z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” Spór o metafizykę , 6. 12. 2018, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Referat zatytułowany: o. Jacek Woroniecki OP jako wychowawca i tomista wobec zagadnień społecznych, wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  100– lecie niepodległości – wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Kraków, 23–24.10.2018
 • Wykład w ramach Studium Dominicanum: Etniczny monolit czy wielokulturowa wspólnota – jak dziś mówić o narodach?, Klasztor oo. Dominikanów, Służew, 20.10.2018.
 • Referat zatytułowany: Czy potrzebujemy ojczyzn? Kosmopolityczna wizja świata a ideał wspólnoty narodów Jana Pawła II, wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej „Wspólnota – rodzina – ojcostwo – współczesne wyzwania” w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego organizowanego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, Warszawa, 17.10.2018 r.
 • Referat zatytułowany: „Czy polska edukacja potrzebuje obowiązkowej filozofii w szkole?” wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji „X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej – Jakiej filozofii Polacy potrzebują? W setną rocznicę odzyskania niepodległości”, Warszawa, 20–21.09.2018 r.
 • Referat zatytułowany „Paulus Vladimirius and the Polish School of Human Rights Philosophy”  wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej: „International Conference on Human Rights: Evaluation and Future Direction. On the occasion of the 7oth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (10 december 1948) and 25th anniversary of ratification of the European Convention on Human Rights by the Republic of Poland”, Warszawa 2-4 czerwca 2018.
 • Wykład i szkolenie dla nauczycieli: „Cyfrowa rewolucja – wirtualny świat i media społecznościowe. Wyzwania dydaktyczne i światopoglądowe” w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, 26.04.2018.
 • Uczestniczenie w komitecie naukowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Rycerze i pielgrzymi w tradycji europejskiej Warszawa, 14 kwietnia 2018. Organizatorzy konferencji: Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej WP; Fundacja pamięci Rosy Bailly; Muzeum Ordynariatu Polowego; Ordynariat Polowy WP.
 • Referat pt. Tomasz z Akwinu jako teolog polityczny, wygłoszony w ramach Sympozjum Tomistycznego w 744 rocznicę śmierci Tomasza z Akwinu, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, 07.03.2018
 • Uczestniczenie w Międzynarodowym Sympozjum „Św. Tomasz z Akwinu i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Z okazji dwudziestolecia powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu-Oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino”, Lublin, KUL 7 grudnia 2017.
 • Referat pt. Roszczenia światopoglądowe w pracy politologa – zarzut czy normalność? wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej „Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii”, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 30.11-01.12. 2017.
 • Referat: Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Otoczmy troską życie. Dar ojcostwa i macierzyństwa”, organizowanej przez Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Podlaski, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „ Hospicjum”, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Instytut Wiedza i Zdrowie, Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku. 17-18 listopada 2017 Białystok.
 • Organizowanie konferencji: Warszawski Dzień Filozofii w Światowym Dniu Filozofii UNESCO „Filozofia i film”,16 listopada 2017, Warszawa WFCh UKSW.
 • Organizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego”, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, KNSF, Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego, Warszawa UKSW 15.11.2017.
 • Referat: „Nacjonalizm, patriotyzm, szowinizm. Jak rozumieć miłość do ojczyzny?”, Wieczór patriotyczny w Święto Niepodległości, 11 listopada 2017, Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa.
 • Referat „Filozofia polityczna u Jana Pawła II”, wygłoszony w Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 7 listopada 2017.
 • Debata na temat książki Josepha Conrada Korzeniowskiego „Smuga cienia” i jej filmowej adaptacji reż. A. Wajdy „Smuga cienia”, „Warszawski Festiwal Conradowski”, 27.10. 2017, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.
 • Uczestnictwo w panelu w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa – kryzys i nadzieja” organizowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i „Teologię Polityczną”, 10 października 2017 na Zamku Królewskim w Warszawie.
 • Referat Korozja współczesności – czy religia stanie się remedium na kryzysy polityczne? wygłoszony na V Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym „Religie w dialogu kultur”, 14-16 września 2017, Toruń
 • Referat Zło w polityce – filozofia i etyka szansą wspólnoty? Wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii, organizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Warszawa 2.06.2017
 • Organizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej: Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna. Organizacja WFCh i Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW, 24 maja 2017, Warszawa (UKSW).
 • Referat pt. „Kościół wobec świata – globalny człowiek i obiektywna prawda” wygłoszony w ramach konferencji ogólnopolskiej „Człowiek – Rodzina – Kościół”, 25 marca 2017, Ełk.
 • Wykład i szkolenie „Cnoty obywatelskie – fundament społecznego etosu” wygłoszony w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa 20.03.2017, w ramach programu „Wspieranie edukacji obywatelskiej i samorządowej”.
 • Referat: Mistyczka i Ojczyzna. O narodowych i politycznych przesłaniach „Dzienniczka”, na międzynarodowej konferencji : Solidarność i miłosierdzie, organizatorzy: Teologia Polityczna, Narodowe Centrum Kultury, Centrum Europejskie Natolin, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademia Sztuki Wojennej, 28-29. 11. 2016, Warszawa.
 • Wykład pt. „Czy można obronić kulturę przed ateizmem?” wygłoszony w ramach Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW, 13 kwietnia 2016, Warszawa.
 • Referat pt. Emigracja i tożsamość – paradoksy egzystencji pozaojczyźnianej wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej „Żyłam z Wami, cierpiałam, i płakałam z Wami” w 100. lecie rozpoczęcia działalności Rosy Bailly na rzecz Polski oraz 40. rocznicę jej śmierci. 4. 04. 2016, Warszawa
 • Referat pt. Czy relacja – najsłabsza bytowość metafizyki św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu? wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Tomistycznej, 20-21.11. 2015 r, Warszawa .
 • Referat pt. Imperia – relikt przeszłości czy wieczne wyzwanie? Próba definicji wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Imperia śródziemnomorza – czynniki warunkujące ich powstanie, rozwój, upadek, 26. 10. 2015 roku, Warszawa.
 • Referat pt. „Polityka wolna od religii. Ryzykowna utopia czy współczesna konieczność?” wygłoszony na 10 Polskim Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu, 17.08. 2015 r, Poznań.
 • Referat pt. „Heroizm ateizmu alternatywą dla nacjonalizmu i fanatyzmu?Pytanie o przyszłość świata bez religii” wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym. Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata,  19 czerwca 2015 r, Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej.
 • Wykład pt. „Wychować do świadomości skutków. O eschatologicznej perspektywie etyki” wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji  Naukowej „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 kwietnia 2015, roku Warszawa.
 • Uczestniczenie w panelu naukowym w ramach „Tygodnia dla życia” pt. „Fenomen życia. Aspekty medyczne, filozoficzne i prawne” organizowanego przez Stowarzyszenie Soli Deo,  Wystąpienie dotyczące filozoficznych uzasadnień godności osoby ludzkiej i  integralnej antropologii  chrześcijaństwa. Uniwersytet Warszawski, 27 marca 2015.
 • Wykład „Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat. Społeczeństwo i polityka bez religii?”  wygłoszony w ramach Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa Uniwersytetu Otwartego UKSW. 27 stycznia 2015, Płońsk.
 • Wykład „Cnoty obywatelskie – wyzwanie współczesnej polityki” w ramach Akademii Formacji Chrześcijańskiej Uniwersytetu Otwartego UKSW. 8 stycznia 2015, Warszawa.
 • Organizowanie 8 Warszawskiego Dnia Filozofii w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO: Filozofia, Polityka, Religia – kontrowersje i kompromisy. Konferencja odbyła się 20 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Wykład pt. Cnota, skuteczność, dobrobyt czy wolność – jakie dobro uczyni nasze społeczności lepszymi? Spór o definicje dobra politycznego wygłoszony na sesji plenarnej na VIII Międzynarodowym Forum Etycznym „Współczesne oblicza dobra”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Polskie Towarzystwo Etyczne, Kraków 23-25 czerwca 2014 roku. [posłuchaj MP3]
 • Wykład pt. Czy polityka potrzebuje wiary? Rozważania o uzasadnieniach i racjach zasad społecznych, wygłoszony w Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie (pl. Grzybowski 3/5), 10 czerwca 2014 roku, zorganizowany w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW.
 • Wykład pt.Dwojaka jest natura człowieka”. Zadziwiające polityczne argumenty Dantego Alighieri wygłoszony na konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej etyki” na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 24. 04. 2014, Warszawa
 • Referat pt. „Racjonalność i dobra wola – etyczne i społeczne nadzieje liberalizmu” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ETYKA I POLITYKA” w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 23.04.2014 roku, Warszawa
 • Wykład pt. „Cnoty obywatelskie – fundament społecznego etosu”Akademii Cnót Obywatelskich w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW, 9 marca 2014 roku, Kościół Świętego Krzyża. [posłuchaj MP3]
 • Referat pod tytułem: Questiones quodlibetales – „Utrum cultura res necessaria est homini” i udział w „Sympozjum z okazji Uroczystości św. Tomasza z Akwinu w 740 rocznicę jego śmierci”. 7 marca 2014 roku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.
 • Organizacja konferencji naukowej Oryginalność i specyfika filozofii uprawianej i nauczanej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSWorganizowanej w ramach Warszawskiego Dnia Filozofii w Światowym Dniu Filozofii UNESCO; 21 listopada 2013 rok, (Warszawa, UKSW)
 • Wykład pt. Polityka bez uprawomocnień religijnych – nadzieja współczesnych ateistów wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sacrum i profanum w polityce, organizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 17 maja 2013 roku Warszawa
 • Wykład pod tytułem: Gra języka i pisma. Jacquesa Derridy doświadczenie gestu odraczania znaczeń, wygłoszony w ramach konferencji naukowej „Filozoficznie o doświadczeniu”, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Boga i Religii i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW, 16.04.2013, Warszawa UKSW
 • Wykład: Współczesna siła ateizmu – projekt cywilizacji bez Boga i religii. Realność czy utopia? wygłoszony w ramach programu formacyjno-edukacyjnego „Drogami wiary i rozumu” organizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, filia zamiejscowa w Świdnicy, Świdnica 16 lutego 2013
 • Referat: Wy-darzanie się tożsamości i dziejowość Dasein w myśli Martina Heideggera tożsamości indywiduum na >Międzynarodowej Konferencji „Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej”, organizowanej przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, 18-19 maja 2012, Gdańsk
 • Organizacja konferencji naukowej Filozofia w dialogu międzykulturowym organizowanej w ramach Warszawskiego Dnia Filozofii organizowanym w Światowym Dniu Filozofii UNESCO. 15 listopada 2012, Warszawa
 • Referat: Ojczyzna, naród, patriotyzm w myśli J.M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta wygłoszony na konferencji krajowej „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”,  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 30 listopada 2012
 • Udział w panelu poświęconym teokracji średniowiecznej i książce: Teokracja papieska 1073–1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników. Organizator Muzeum Niepodległości Polski, 16 kwietnia 2012, Warszawa
 • Referat: Filozof potrzebuje polityki czy polityka potrzebuje filozofa. Dylematy mędrców i działaczy, wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej „Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, przy udziale Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja) i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 13 maja 2012, Warszawa
 • Organizacja konferencji naukowej Kultura i paradoksy śmierci organizowanej w ramach Warszawskiego Dnia Filozofii organizowanym w Międzynarodowym Dniu Filozofii UNESCO, 17 listopada 2011, Warszawa
 • Referat:  Religia jako więź – nadzieja polityki, wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym pt. „Religie i religijność w świecie współczesnym”, Toruń 12-15 września 2011
 • Wykład: Zdziwienie i gniew, czyli o filozofii polityki słów kilka, wygłoszony na Naukowej Konferencji Studenckiej „Filozofia polityki” organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW, Warszawa, 5 maja 2011
 • Referat: Wielokulturowość jako wyzwanie – konieczność czy wybór?, wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć”. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok 12. 03. 2011
 • Wykład: Czy św. Tomasz z Akwinu był teokratą? w ramach Panelu Otwartych Debat organizowanego przez Katolickie  Stowarzyszenie „Civitas  Christiana” i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 17 lutego 2011, Warszawa
 • Organizowanie konferencji na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW: Warszawski Dzień Filozofii przygotowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Filozofii UNESCO. Konferencja naukowa połączona była z warsztatami dydaktycznymi dotyczącymi przygotowania i prowadzenia lekcji poruszających problematykę filozoficzną, kulturową i religijną, i propagujących tematykę filozoficzną na zajęciach dydaktycznych w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
 • Referat: Wartości w polityce: uniwersalizm czy relatywizm? wygłoszony na III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej – Polityka w życiu człowieka, pt. Wartości w świecie polityki, Poznań, 28- 29 września 2010 r. organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • Referat: Filozoficzne źródła współczesnego subiektywizmu i relatywizmu. Kulturowe intuicje o. Jacka Woronieckiego OPwygłoszony na Czwartym Seminarium Historyków Filozofii Polskiej KUL –  Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 16-17 września 2010
 • Referat: Laicki świat i świecka religia wygłoszony na Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pt. Religia i społeczeństwo: aktualne problemy wolności sumienia, organizowana przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś i Zakład Edukacji Mohylewskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. A. Kuleszowa 6 maja 2010 r., Mohylew
 • Referat:  Racjonalność i komunikacja społeczna – ideały czy peryferia współczesnej demokracji? wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Filozofia w służbie polityki, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Zakład Filozofii, Socjologii i Psychologii, Chorzów 4-5. 12. 2009
 • Referat: Świecka religia współczesności – wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej Filozofia o Bogu i religii, organizowanej przez Katedrę Filozofii Boga KUL,  25 listopada 2009 roku, Wydział Filozofii KUL, Lublin
 • Referat: Historia, Uniwersytet, Przyszłość, wygłoszony na konferencji naukowej „Filozof wobec kultury”. Konferencja odbyła się 17 listopada 2009 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Referat:  Czym jest współczesny przekaz medialny – informacją wiedzą czy światopoglądem? wygłoszony w ramach panelu dyskusyjnego „Media – informacja, manipulacja, ideologia?” organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 30 marca 2009
 • Referat: Problem kultury jako cywilizacyjnej narracji, wygłoszony na VIII Kongresie Filozoficznym w Warszawie w sekcji Filozofii kultury, 16 września 2008
 • Referat: O. Jacek Woroniecki – prekursor myśli tomistycznej w Polsce, wygłoszony w ramach sesji naukowej „Aktualność dziedzictwa O. Jacka Woronieckiego OP”, zorganizowanej przez Klasztor Dominikanów w Warszawie i Zgromadzenie ss. Dominikanek Misjonarek, 10 kwietnia 2006, Warszawa
 • Wykład: Ideologie filozofii pokartezjańskiej. Czytając „Pamięć i tożsamość”, wygłoszony na konferencji Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii i Koła Naukowego Filozofów UKSW pt. Oblicza Jana Pawła II, Warszawa 10 maja 2005
  Sprawozdanie z sesji – Paweł Purski, Sprawozdanie z konferencji Oblicza Jana Pawła II, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 2/2005, str. 295-297
 • Wykład: Religijne zakusy polityki wygłoszony w ramach II Warszawskiego Dnia Filozofii „Pluralizm religijny: moda czy konieczność?”, UKSW, Warszawa 30 listopada 2004