"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Redakcja pism naukowych

Redakcja pism naukowych

Istnieją pewne inicjatywy wydawnicze schowane niejako w ciszy uczelnianych katedr – książki, periodyki naukowe, serie wydawnicze – ukryte na zapleczach Uczelni, Uniwersytetów, Akademii, Szkół Wyższych. Trudno dostępne w dystrybucji, właściwie nie do spotkania w miejskich księgarniach, nawet tych naukowych. Powstają najczęściej w wydawnictwach uczelnianych, o małym nakładzie, stąd osiągalne są tylko w kioskach wydawniczych na kampusach uniwersyteckich. Czasem można się na nie natknąć surfując po Internecie. Mimo, że niszowe są to jednak dla ludzi nauki pozycje o niezwykłej wartości.

Redagowane pisma naukowe

Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”, tom 7 (2016), Warszawa – pod redakcją ks. Jana Sochonia i ks. Jacka Grzybowskiego

Tom prawie w całości poświęcony jest osobie księdza Józefa Sadzika SAC, jego działalności naukowej, twórczości literackiej i pracy wydawniczej. Znajdziemy w nim teksty ks. Sadzika, a także wywiady, wspomnienia i opracowania poświęcone tej szczególnej postaci francuskiej Polonii emigracyjnej XX wieku.

Poiesis wobec Boga i śmierci
w serii: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, tom 6, Warszawa 2014 – redaktor tomu

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, tom 8 (2012) – redaktor tomu

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, tom 7 (2011)redaktor tomu

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, tom 6 (2010) – redaktor tomu

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, tom 5 (2009) – redaktor tomu

Metafizyka wobec współczesności
w serii: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, tom 5, Warszawa 2009 – sekretarz redakcji

Filozofia i chrześcijaństwo
w serii: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, red. J. Sochoń, J. Grzybowski, tom 4, Warszawa 2007 – redaktor 4 tomu serii

Filozofia wobec tajemnic religijnych
w serii: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, tom 3, Warszawa 2004 – sekretarz redakcji