• Sowa Minerwy
    wylatuje
    o zmierzchu...

    G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

ks. Jacek Grzybowski

Doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodziłem się w 1973 roku. Jestem księdzem katolickim diecezji warszawsko-praskiej. Wykładam filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii na Wydziale Filozofii UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jestem Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim Diecezji Warszawsko-Praskiej i dyrektorem Domu Słowa Bożego – Arka na Grochowie.

Najnowsze Publikacje

Aktualności

Czy żyjemy w świecie najlepszym z możliwych?

W Polskim Radiu z red. Janem Pniewskim rozmawiałem na temat bardzo ciekawej książki ks. Tadeusza Pabjana: „Świat najlepszy z możliwych? O dobroci Boga i pochodzeniu zła.” Jak pogodzić wiarę w Boga-Stworzyciela, dobrego i wszechmocnego, z faktem, że w naturę powołanego przezeń do istnienia świata należy wielorakie zło – trzęsienia ziemi, klęski nieurodzaju, ból, cierpienie, śmierć […]

Matematyczne piękno starożytnego kosmosu

Pięćdziesiąt lat temu po raz pierwszy człowiek postawił swoją stopę na księżycu. Był to niezwykły moment, w którym ziściły się pragnienia, wizje i idee niemal wszystkich epok i cywilizacji. Wielkie marzenie o podboju niedostępnej przestrzeni stało się faktem. Dziś, po tylu latach możemy zadać sobie wciąż aktualne pytanie: czym jest kosmos?, jak rozumieć jego ogromne, […]

Spór o człowieka

Rozmowy i dyskusje, które toczymy nie dotyczą tylko bieżącej polityki czy kultury, ale coraz częściej ich istotę stanowi spór o człowieka. Dokładnie o rozumienie tego, kim jest człowiek – o to, jak należy go definiować, opisywać i rozumieć, a ostatecznie wychowywać. Gorące debaty o aborcji, homoseksualizmie, eutanazji, znaczeniu parytetów czy przyszłości biomedycznych eksperymentów są poważnymi […]