• Sowa Minerwy
    wylatuje
    o zmierzchu...

    G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

ks. Jacek Grzybowski

Doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodziłem się w 1973 roku. Jestem księdzem katolickim diecezji warszawsko-praskiej. Wykładam filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii na Wydziale Filozofii UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jestem Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim Diecezji Warszawsko-Praskiej i dyrektorem Domu Słowa Bożego – Arka na Grochowie.

Najnowsze Publikacje

Aktualności

Teologia i nauka – w radiu o książce ks. prof. Hellera

W 2 programie Polskiego Radia z red. Janem Pniewskim rozmawialiśmy o najnowszej książce ks. prof. Michała Hellera „Nauka i Teologia niekoniecznie tylko na jednej planecie”. W książce Autor kreśli program i zadania, jakie stają przed projektowaną przez niego teologią nauki. Zachęcam do słuchania: Nauka i teologia

Adoracja online?

W najnowszym numerze kwartalnika Pastores staram się odpowiedzieć na intrygujące pytanie: Czy Najświętszy Sakrament można adorować online? Adoracja Najświętszego Sakramentu kojarzy się nam z kościołem, kaplicą, cichym oratorium, czasem z plenerowym wystawieniem Jezusa w monstrancji na wyjazdach z młodzieżą bądź wielkich zlotach religijnych. Czy jednak w dobie dzisiejszej, kiedy technika cyfrowa towarzyszy nam wszędzie i […]

Dusza i ciało – klasyczny wykład Tomasza z Akwinu

Bez rzetelnej refleksji nad tajemnicą połączenia duszy z ciałem, centralna dla chrześcijaństwa idea Wcielenia staje się nie tylko niezrozumiała, ale przede wszystkim fałszywa. Antropologiczny błąd może doprowadzić do odradzania się starych herezji chrystologicznych (doketyzm, arianizm, nestorianizm, monofizytyzm), w których Bóg wcale nie stał się prawdziwym człowiekiem, ale jedynie „upozorował” swe przyjście na świat, dystansując się […]