• Sowa Minerwy
    wylatuje
    o zmierzchu...

    G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

ks. Jacek Grzybowski

Doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodziłem się w 1973 roku. Jestem biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Wykładam filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii na Wydziale Filozofii UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2017-2020 byłem Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim Diecezji Warszawsko-Praskiej i dyrektorem Domu Słowa Bożego – Arka na Grochowie. W listopadzie 2020 roku papież Franciszek mianował mnie biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej z diecezją tytularną Nova.
.

Najnowsze Publikacje

Aktualności

Głos papieża Franciszka, II Sobór Watykański i znaczenie Novus Ordo Missae

W 283 numerze internetowego wydania Teologii Politycznej Co Tydzień znajdziemy ważny i aktualny dziś temat: Traditionis custodes. Probierz rzymskości Kościoła? a w jego ramach szereg wypowiedzi i głosów dotyczących motu proprio papieża Franciszka. Jest i wywiad ze mną, zachęcam do lektury: Aleksandra Bogucka (Teologia Polityczna): Patrzymy zwykle na Kościół i zachodzące w nim zmiany „polskocentrycznie”, […]

Pytania o transhumanizm – nadzieja ludzkości czy antropologiczny błąd?

W najnowszej książce dotyczącej modnego, ale także ważnego problemu transhumanizmu Ulepszanie poznawcze człowieka. Perspektywa filozoficzna, ukazał się nasz – napisany przeze mnie wspólnie z prof. Michałem Zembrzuskim – artykuł: Pytania o transhumanizm – nadzieja ludzkości czy antropologiczny błąd? Tomistyczna polemika z projektami nowego człowieka i społeczeństwa. Staramy się w tym tekście przybliżyć Czytelnikowi trudną problematykę […]

Kronos – o przeznaczeniu

W telewizyjnym programie Kronos wraz z prof. Piotrem Nowakiem, Antonim Liberą, Filipem Doroszewskim i Bartoszem Kuźniarzem rozmawiamy o przeznaczeniu, losie i mocy fatum. Czy losy człowieka są z góry określone, czy jednak jesteśmy wolni? Można uciec od przeznaczenia, czy też Bóg wiedząc już wszystko determinuje nasz los? Zapraszam do obejrzenia: Kronos – Przeznaczenie.