• Sowa Minerwy
    wylatuje
    o zmierzchu...

    G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

ks. Jacek Grzybowski

Doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodziłem się w 1973 roku. Jestem księdzem katolickim diecezji warszawsko-praskiej. Wykładam filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii na Wydziale Filozofii UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jestem Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim Diecezji Warszawsko-Praskiej i dyrektorem Domu Słowa Bożego – Arka na Grochowie.

Najnowsze Publikacje

Aktualności

Wirtualna religijność?

Społeczna kwarantanna, w której obecnie wszyscy tkwimy sprawia, że większość z nas musi pozostać w domu. Skutki i reperkusje tego stanu są różnorodne i jestem pewny, że będą się nimi długo i gorliwie zajmować psychologowie i socjologowie. Jedno widać już wyraźnie – to, co wirtualne uzyskuje w relacjach i różnorodnych działaniach przewagę nad tym, co […]

Epidemia – kara Boża?

W internetowym wydaniu Tygodnika Idziemy opublikowałem esej dotyczący ważnego dziś pytania – czy należy epidemię koronowirusa widzieć jako karę Bożą? Trwający w Polsce od 13 marca stan epidemii jest – jak wszyscy wiemy – skutkiem utrzymującej się na świecie pandemii koronowirusa. Już po prawie dwóch tygodniach dostrzegliśmy jak bardzo zmieniło się i być może jeszcze […]

O darach Ducha Świętego u Tomasza z Akwinu

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW i pod redakcją ks. prof. Tomasza Wielebskiego ukazała się książka Duch, który żyje i ożywia. Teologiczno-pastoralne wymiary pneumatologii, a w niej mój artykuł zatytułowany: Św. Tomasz z Akwinu o darach Ducha Świętego. Podejmując rozważania o darach duchowych chciałem pokazać, że w nauce wiary dary Ducha Świętego rozumiane są nie jako przejściowe […]