• Sowa Minerwy
    wylatuje
    o zmierzchu...

    G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

bp Jacek Grzybowski

Doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodziłem się w 1973 roku. Jestem biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Wykładam filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii na Wydziale Filozofii UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2017-2020 byłem Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim Diecezji Warszawsko-Praskiej i dyrektorem Domu Słowa Bożego – Arka na Grochowie. W listopadzie 2020 roku papież Franciszek mianował mnie biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej z diecezją tytularną Nova.
.

Najnowsze Publikacje

Aktualności

Świecki koniec historii i człowieka? Trudne drogi proroctw społecznych

W siedemdziesiąte urodziny Francisa Fukuyamy warto jeszcze raz porozmawiać na temat świeckich proroctw o „końcu historii”. Słynna fraza „koniec historii”, użyta przez Fukuyamę jako tytuł jego książki z 1992 roku, jest cytatem zaczerpniętym z Hegla. W jego zamyśle miała być to obrona demokracji liberalnej jako upragnionego końca w rozwoju doktryn politycznych i społecznych, ponieważ każda […]

Świadek wolności i odpowiedzialności

W Tygodniku Idziemy refleksja o personalizmie Jana Pawła II. Minęło już 17 lat od śmierci papieża Polaka. W świecie błyskawicznie zmieniających się obrazów, informacji oraz emocji stał się on dla wielu nie tylko postacią historyczną (dawną i już nieobecną), ale wręcz obcą i daleką. A przecież rozważanie i czerpanie z twórczości tego wyjątkowego człowieka stanowi […]

O. Jacek Salij o bioetyce

Ojciec Jacek Salij, znany polski duszpasterz, rekolekcjonista i dogmatyk, skończył niedawno 80 lat. Wydawnictwo Jedność i Diecezja Warszawsko-Praska wydały z tej okazji książkę – Rozmowy z Ojcem Jackiem – zawierającą kilkanaście tekstów polskiego dominikanina. Miałem przyjemność napisać Posłowie do tej książki o tym jak o. Jacek nauczył nas rozmawiać na trudne tematy bioetyczne. Zachęcam do […]