• Sowa Minerwy
    wylatuje
    o zmierzchu...

    G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

bp Jacek Grzybowski

Doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodziłem się w 1973 roku. Jestem biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Wykładam filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii na Wydziale Filozofii UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2017-2020 byłem Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim Diecezji Warszawsko-Praskiej i dyrektorem Domu Słowa Bożego – Arka na Grochowie. W listopadzie 2020 roku papież Franciszek mianował mnie biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej z diecezją tytularną Nova.
.

Najnowsze Publikacje

Aktualności

Filozof relacji osobowych

Filozofia to nie jest jedynie rozmyślanie, ale przede wszystkim nauczanie. Przykładem tego jest patron wszystkich filozoficznych dysput, Sokrates. Powiedział on o sobie, że wykonuje zawód swej matki, która była położną. W spotkaniach z ludźmi przez filozoficzną dialektykę stawał się – jak wyrażał to w języku greckim – maieutikós, czyli akuszerem prawdy. Na ulicach i placach […]

Pozytywizm – triumf nauki i pożegnanie z religią

Mija 165 rocznica śmierci jednego z najważniejszych myślicieli XIX wieku – Augusta Comte’a. Pragnął on zbudować nowy ład społeczny, dlatego sprzeciwiał się „metafizycznemu”, abstrakcyjnemu pojęciu „stanu natury”, w którym jednostki kontraktują się ze sobą, aby zbudować rząd. Zaobserwował, że ludzie żyją ze sobą w społeczeństwie przez cały czas i we wszystkich miejscach oraz że te […]

O potrzebie solidarności

Mija kolejna już – czterdziesta druga – rocznica wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, rocznica Sierpnia ’80. W Polsce solidarność w swych historycznych źródłach zrodziła się w wyniku moralnej rewolucji – strajku stoczniowców w sprzeciwie wobec zakłamania, opresji i brutalności komunistycznej władzy w Polsce. Ten właśnie aspekt rewolucji moralnej zadecydował o sile oddziaływania tego ruchu, olbrzymiej skali […]