"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Szukając światła w nocy świata


Szukając światła w nocy świata

18 marca 2019

Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018, ss.280; recenzja naukowa dr hab. Micha Gierycz.

W książce Szukając światła w nocy świata odnajdziemy analizy różnych płaszczyzn współczesnych fenomenów kulturowych. Autor przekonuje, że postępujące w naszym świecie odrzucenie Boga sprawia, iż zamroczeniu ulegają zarówno rozum jak i sumienie, a w konsekwencji w mroku zanurza się zachodnia kultura i polityka (w tym bastiony refleksji i mądrości: uniwersytety), prowadząc ostatecznie do zagubienia sensu życia tak wspólnego, jak i indywidualnego. Broniąc się przed tymi konsekwencjami albo „ratujemy się” popkulturowymi ersatzami wiary, albo popadamy w moc rozmaitych ideologii, zastępujących prawdziwą Światłość post-oświeceniowymi i nieco już kopcącymi kagankami. Autor, rzec można, bezlitośnie, bo rzeczowo i konsekwentnie demaskuje pozorność tych rozwiązań. Odsłania przy tym nie tylko ich dramatyczne skutki, ale przede wszystkim swoistą tragedię apostazji Zachodu, który zatracił w „nocy świata” źródła swej siły i żywotności. Odnowa jest możliwa, o ile odnajdziemy na nowo prawdziwą, wielką nadzieję, podtrzymującą życie człowieka. Tą nadzieją – dowodzi Benedykt XVI, bohater ostatniej części książki – może być tylko Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje „aż do końca”.

Z recenzji dr hab. Michała Gierycza