"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Unia Europejska a paradoksy demokracji


Unia Europejska a paradoksy demokracji

02 maja 2019

15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś spoglądamy na proces integracyjny już z dystansu, oswoiliśmy się z naszą obecnością w strukturach europejskich. Za trzy lata do głosu dojdzie pokolenie, które całe swoje życie przeżyło w zjednoczonej Europie. Jednak świat, w którym wchodziliśmy do Wspólnoty, był zasadniczo inny od tego, który mamy dziś przed oczami. Problemy towarzyszące wcześniejszym debatom w znacznej mierze wygasły, a Zachód zaczął się przekształcać w sposób, który niepodobna było przewidzieć. Jesteśmy w miejscu, w którym z pewnym namysłem możemy spojrzeć wstecz, aby dostrzec przebytą drogę, ale też rozejrzeć się dookoła, aby dostrzec wyzwania, które przed nami.

Najnowszy numer Teologii Politycznej Co Tydzień został poświęcony 15-leciu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mój tekst dotyczy wyzwania jakim dla zjednoczonej Europy jest relacja pomiędzy demokracją a moralnością. Zachęcam do lektury:

Unia Europejska wobec paradoksów demokracji – rozumne wybory czy społeczne emocje?