"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Książka o s. prof. Zofii J. Zdybickiej


Książka o s. prof. Zofii J. Zdybickiej

31 maja 2019

Miło mi poinformować, że zespół pod kierunkiem ks. prof. Jana Sochonia mgr Joanna Skurzak, ks. prof. Maciej Bała, ks. mgr Grzegorz Kurp i ja – przygotował wraz z nim tom poświęcony s. prof. Zofii Józefie Zdybickiej USJK, wybitnej polskiej badaczce filozofii religii, zajmującej się istotą religii, sacrum, ateizmem i obecnością religii w kulturze.
Publikacja powstała w języku angielskim i polskim (2 tomy) w ramach realizacji projektu Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku w serii Polska Filozofia Chrześcijańska wydanej przez Wydawnictwo Ignatianum z Krakowa.