(…) zasadniczym zadaniem Uniwersytetu jest naukowe opracowywanie i pogłębianie istotnych treści chrześcijańskiej kultury – jest to bowiem zawsze kultura par exellance humanistyczna. To dzięki Uniwersytetom młodzi ludzie mogą wejść w tradycję takich inspiracji, które czynią człowieka nie tyle sprawnym w zarządzaniu, ile lepszym w życiu.