"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Artykuły naukowe

Artykuły naukowe

(…) zasadniczym zadaniem Uniwersytetu jest naukowe opracowywanie i pogłębianie istotnych treści chrześcijańskiej kultury – jest to bowiem zawsze kultura par exellance humanistyczna. To dzięki Uniwersytetom młodzi ludzie mogą wejść w tradycję takich inspiracji, które czynią człowieka nie tyle sprawnym w zarządzaniu, ile lepszym w życiu.

 • Wola i rozum Maryi, wywiad z red. Małgorzatą Bilską, Teologia Polityczna 8 grudnia 2023 r.
 • Bezinteresowny dar miłości, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, nr 400, Półtawska. Dignitas humana.
 • Opowieść o wieży Babel – tęsknota za doskonałym językiem i idealna wspólnotą, w: Etyka obowiązku i wartości. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej ks. prof. Ryszarda Monia, red. A.Kobyliński, A. Waleszczyński, Warszawa 2023, s. 145-177.
 • Oblicza transhumanizmu, „Tygodnik Idziemy”, nr 46 (2023) 940, s. 38-39 (PDF)
 • Miłosierdzie pomimo ryzyka, „Teologia Polityczna co Tydzień”, nr 392, Ulmowie. Świadectwo.
 • Kościół wobec postępu, „Siejmy. E-magazyn katolicki”, nr 9 (2023) 41 (PDF)
 • Wiara i rozum, „Tygodnik Idziemy”, nr 38 (932), 17.09. 2023, s. 38-39 (PDF)
 • „Nigdy jeden przeciw drugiemu”. Filozoficznie i politycznie o fenomenie „Solidarności”, w: Miłość ratująca myślenie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księdza profesora Jana Sochonia, red. Agnieszka Gralewicz, Jacek Grzybowski, Grzegorz Kurp, Warszawa 2023, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 497-528. (PDF)
 • Jak mówi Duch do Kościoła?, „Tygodnik Idziemy”, nr 22 (2023) 916, s. 10-11 (PDF)
 • Cisza Wielkiej Soboty, wywiad w Teologii Politycznej Co Tydzień „Groza Wielkiej Soboty„, nr 366 (2023)
 • Współpracownik Prawdy, „Tygodnik Idziemy”, nr 5 (2023) 900, 29.01.2023, s. 18-19 (PDF).
 • Tożsamość narodowa – heurystyczne dyskusje i polityczne interpretacje, w: Filozofia społeczna, tom 2: Problemy i dyskusje, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, s. 565-601.
 • Świecki koniec historii i człowieka? Trudne drogi proroctw społecznych, Teologia Polityczna Co Tydzień, „Nieprzerwana lekcja (z) historii”, nr 343
 • Sztuka od nowa, rozmowa z Małgorzatą Bilską, „Przewodnik Katolicki”, nr 47 (2022), 20 listopada 2022, s. 62. (PDF)
 • Świadek wolności i odpowiedzialności, „Tygodnik Idziemy”, nr 42 (2022) 885, 12.10.2022, s. 12-13 (JPII – Idziemy nr 42).
 • Posłowie do książki „Rozmowy z Ojcem Jackiem”, w: Rozmowy z Ojcem Jackiem, Warszawa 2022, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej, s. 109-127.
 • Filozof relacji osobowych, „Tygodnik Idziemy”, nr 40 (2022) 883, 02.10.2022, s. 54.
 • Pozytywizm – triumf nauki i pożegnanie z religią, w: , Teologia Polityczna Co Tydzień, „Comte. Pożegnanie z metafizyką”, nr 336
 • O potrzebie solidarności, w: https://teologiapolityczna.pl/bp-jacek-grzybowski-o-potrzebie-solidarnosci
 • Niewidzialni strażnicy doczesności, w: św. Tomasz z Akwinu, Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych, Wydawnictwo Marek Derewiecki, KĘTY 2022, s. 5-12.
 • Demiurgiczna siła intelektów i książek, „Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny”, nr 13 (2021/2022), Warszawa 2021, s. 367-371,
 • Jak przeżyć wojnę? – wywiad w kwartalniku Homo Dei : „Homo Dei”, nr 2 (343) 2022, s. 116-127.
 • Donacja cesarza Konstantyna – dar czy przekleństwo?, w: Teologia Polityczna Co Tydzień, „Co po Konstantynie?”, nr 308.
 • Granice eksperymentów, „Tygodnik Idziemy”, nr 7 (2022) 850, s. 38-39.
 • Misterium czasu, „Tygodnik Idziemy”, nr 1 (2022) 844, s. 4-5.
 • Zgorszeni Dantem.  Niezgoda na wieczność piekła, a teologia Boskiej Komedii, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, nr 2 (2020) vol. 26, s. 41–65. (PDF)
 • Do we need homelands? John Paul II’s ideal of the community of nations, „Polish Journal of Political Science”, vol 6 (2020) 1, s. 7-34. (Do we need homelands. JPII – political).
 • Religion as a bond – a delusive hope of politics, „Studia Philosophiae Christianae”, tom 56 (2020) S2, s. 237-258. (SPCh – RELIGION AS A BOND Grzybowski)
 • Metafizyczne pytania o naród. Dyskusje, interpretacje, konsekwencje, w: Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB, red. T. Duma, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, K. Stępień, P. Sulenta, Lublin 2020, s. 981-1010.
 • Znaczenie, recepcja i konsekwencje filozoficzne encykliki „Aeterni Patris” w kontekście pytania o filozofię chrześcijańską, „Studia Philosophiae Christanae”, tom 56 (2020) nr 4
 • Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza – krakowska szkoła prawa i polski wkład w kształtowanie się praw narodów, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka. Zeszyty społecznej myśli Kościoła”, nr 24 (2020), s. 28-41. (Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza – krakowska szkoła prawa.)
 • Wildstein o naszych czasach, Tygodnik Idziemy, nr 51/52 (2020), 775, 15 grudnia 2020 , s. 48. (page0048)
 • Rozum i wiara. Rozmowa w Teologii Politycznej, w: Teologia Polityczna Co Tydzień, „Gilson. Po stronie rzeczywistości
 • Wojna idei, Tygodnik Idziemy, nr 47 (2020) 787, 22 listopada 2020, s. 18-19. (Wojna idei (1)) (Wojna idei 2)
 • Odnaleźć prawdę o powinnościach wobec człowieka: Teologia Polityczna
 • Przemiany w kulturze to niewidzialna wojna idei i wartości, w: Teologia Polityczna Co Tydzień, „Konserwatysta i wojny kulturowe”, nr 237 (2020)
 • Determinizm i doświadczenie wolności. Klasyczna i współczesna odsłona problemu, w: Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne, red. A. Maryniarczyk, N. Gondek, Lublin 2020, s. 191-225.
 • Jak koronawirus nas zmienił?, Tygodnik Idziemy, nr 40 (2020) 780, 4 października 2020, s. 12-13 (page0012) (page0013)
 • Laureat nagrody „Wstańcie, chodźmy!, Tygodnik Idziemy, nr 38 (2020) 778, 20 września 2020, s. 34-35.
 • Sens solidarności, Tygodnik Idziemy, nr 35 (2020), 775, 30 sierpnia 2020 , s. 18-19 (page0018); (page0019)
 • Rozmowy ze św. Augustynem, Tygodnik Idziemy, nr 32 (2020), 772, 9 sierpnia 2020 , s. 32 (page0032).
 • Starożytni bohaterowie i współczesne dylematy, Tygodnik Idziemy, nr 28 (2020), 768, 12 lipca, s. 32 (page0032).
 • Marcin Luter i Jacques Maritain – spór o fundamenty i konsekwencje Reformacji, w: Teologia Polityczna Co Tydzień, „Re-formacja: przekształcanie porządku”, nr 221 (2020).
 • Paulus Vladimiri and Stanislaus de Scarbimiria – medieval Krakow law school and the Polish contribution to the formation of the rights of nations, „Christianity, World, Politics. Journal  of the Catholic Social Thought”, no 24 (2020), s. 25-38. (Paulus Vladimiri and Stanislaus de Scarbimiria. Grzybowski)
 • Filozoficzne bogactwo nauczania św. Jana Pawła II, Teologia Polityczna Co Tydzień, „Jan Paweł II i echo epoki”, nr 216 (2020).
 • Kapłan służby i wspólnoty – wspomnienie o ks. Piotrze Urbanowskim, Tygodnik Idziemy, nr 22 (2020), 762, 31 maja, s. 26 (page0026)
 • Filozof, który został papieżem, Tygodnik Idziemy, nr 20 (2020), 760, 17 maja, s. 36-37 (page0036), (page0037)
 • Między kosmopolityzmem a patriotyzmem, Tygodnik Idziemy, nr 18 (2020), 758, 3 maja, s. 18-19. (page0018); (page0019)
 • Cyfrowa kwarantanna, Tygodnik Idziemy, nr 17 (2020), 757, 26 kwietnia, s. 16-17. (page0016); (page0017)
 • Adoracja online?, Tygodnik Idziemy, nr 16 (2020), 756, 19 kwietnia, s. 16-17. (page0016); (page0017)
 • Religijność wirtualna?, Tygodnik Idziemy, nr 15 (2020), 755, 12 kwietnia 2020, s. 32-33. (page0032); (page0033)
 • Czy epidemia jest karą Bożą?, Tygodnik Idziemy, nr 14 (2020), 754, 5 kwietnia 2020, s. 17 (Czy epidemia karą Bożą).
 • Zawsze w drodze, Tygodnik Idziemy, nr 3 (2020), 14 stycznia, s. 12-13.
 • Dlaczego Boże Narodzenie stało się kulturowym folklorem? w: „Teologia Polityczna co Tydzień”, nr 143 pt. „Wcielenie. Zbawienny paradoks”.
 • Recenzja książki: Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, „Studia Philosophiae Christianae”, 54 (2018) 4, s. 131-140.
 • Nowe średniowiecze?, „Tygodnik Idziemy”, nr 47 (2018) 685, s. 18-19. (PDF)
 • Dante wzywa zepsutą ludzkość do poprawy – wywiad na portalu Teologia Polityczna
 • Tożsamościowe dylematy, „Tygodnik Idziemy”, nr 30 (2018) 668, s. 42.
 • Terapia uporczywa czy daremna? wywiad w „Tygodniku Idziemy”, nr 29 (2018) 667, s. 14-15.
 • Recenzja książki: Jacques Maritain, Wieśniak znad Garonny. Stary świecki chrześcijanin snuje refleksje a propos czasów współczesnych, tłum. A. Ziernicki, Poznań 2017, Wydawnictwo „W drodze” w: „Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej”, nr 2 (2018) 79, s. 180-182.
 • Sprawa Alfiego Evansa – konsekwencje utylitarnej antropologii, wywiad zamieszczony na stronie internetowej Teologii Politycznej, TPCT, „Trwa(nie). O bioetyce”, nr 111.
 • Mistyczka i ojczyzna. O narodowych i politycznych przesłaniach Dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, „Teologia polityczna”, nr 10 (2017-2018), s.  103-123.
 • Millenialsi są dziećmi popkultury, a nie dziećmi religii, wywiad zamieszczony na stronie internetowej Teologii Politycznej.
 • Sokratejska lekcja śmierci, „Tygodnik Idziemy”, nr 15 (2018) 653, s. 42.
 • Teologia wyzwolenia – Marks i Chrystus w służbie ludu, „Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej”, nr 1 (2018) 78, s. 137-144.
 • Cyfrowa infantylizacja świata – wyzwanie współczesności, w: Teologia Polityczna Co Tydzień, nr 95 „Virtual Mass Media?”.
 • Prawa między narodami, „Tygodnik Idziemy”, nr 3 (2018) 641, s. 42.
 • Emancypacja, cyfrowy świat i obiektywna prawda. Refleksje nad ostatnim ćwierćwieczem Polski i Kościoła, „Studia Ełckie”, nr 19 (2017), s. 637-654. (PDF)
 • Złowrogi profetyzm marksizmu, „Tygodnik Idziemy”, 19 listopada 2017 r., nr 47 (633) 2017, 18-19.
 • Analityka i tomizm. Czy możności mogą mieć akty? Wokół książki Michała Głowali Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego, „Rocznik Tomistyczny”, nr 6 (2017), 293-297.
 • Starożytne początki obywatelskości i polityczności w perspektywie zasad życia cywilizacyjnego, artykuł w książce: „A kimże jest człowiek?” Księga Pamiątkowa dla uczczenia 75 rocznicy urodzin ks. Abpa Henryka Hosera SAC Biskupa Warszawsko-Praskiego, Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2017, s. 139-150.
 • Co się stało z naszą wiarą, „Tygodnik Idziemy”, 10 grudnia 2017 r., nr 50 (636) 2017, s. 36.
 • Utopijny mesjanizm marksizmu – fundament bolszewickiej rewolucji, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, nr 84 „Stulecie października”.
 • Siedem darów Ducha Świętego, „Civitas Christiana. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 11 (2017) 54, s. 20-21.
 • Nieusuwalne napięcie, „Tygodnik Idziemy”, nr 44 (29 października 2017), s. 36-37.
 • Edukacja a wyzwania rewolucji cyfrowej, „Civitas Christiana. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 10 (2017) 53, s. 20-21.
 • Autorytet siłą kultury, „Civitas Christiana. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 6-7 (2017) 49-50, s. 20-21.
 • Szkoła Eucharystii siostry Faustyny Kowalskiej: „Teologia Polityczna Co Tydzień” Nr 63 „Rzeczywiście Obecny”
 • Diabelskie przepotwarzanie polityczności czyli destrukcja świata idei: „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 53 „Przeciwnik”.
 • W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, „Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana” nr 2 (2017), s. 15-16 [PDF].
 • Cnota sprawiedliwości a porządek społeczny w myśli św. Tomasza z Akwinu, w: „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 47 „Co z solidarnością społeczną?”
 • Emigracja i tożsamość – paradoksy egzystencji pozaojczyźnianej, w książce: „Żyłam z Wami, cierpiałam i płakałam z Wami”. 100-lecieropoczecia działalności Rosy Billy na rzecz Polski oraz 40.rocznicę jej śmierci, red. Ł. Stefaniak, Lublin 2017, Wydawnictwo Norbertinum, s. 119-150.
 • Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji, opublikowane w książce: Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Warszawa 2016, Wydawnictwo Liberi Libri, s. 13-46.
 • Imperia – relikt przeszłości czy wieczne wyzwanie? Historyczno-hermeneutyczna próba opisu imperialnych fenomenów, w książce: Imperia Śródzmienomorza. Czynniki warunkujące powstanie, rozwój i upadek, red. K. Kochańczyk-Bonińska, L. Misiarczyk, T. Skibiński, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe UKSW, s. 11-35.
 • Stanisław Staszic, „Teologia Polityczna. Rocznik filozoficzny”, nr 9 (2016/2017), s. 97-127.
 • Świat nowych dogmatów – wywiad do miesięcznika „W drodze”, W drodze, nr 11 (2016) 519, s. 10-21.
 • „Kim przez swe życie stajemy się dla innych”. Myślenie i miłość, filozofia i polityka w życiu Hannah Arendt i Martina Heideggera, „Roczniki Filozoficzne” 64 (2016) 3, s. 79-114. [PDF]
 • Czy relacja – najsłabszy rodzaj bytowości w metafizyce św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu?, „Rocznik Tomistyczny” tom 5 (2016), s. 247-262.
 • Filozofia w obronie demokracji, „Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 10 (2016) 41, s. 30-31. [PDF]
 • Wcielenia problem z ciałem. Kult Chrystusa a kultura cielesności, w: Teologia Politycznej Co Tydzień” nr 38: Boskie Ciało? Wydanie internetowe.
 • Sekularyzacja jako wyzwolenie, w: „Teologia Politycznej Co Tydzień” nr 16: Sekularyzacja – proces nieodwołalny? Wydanie internetowe.
 • O konieczności humanistyki w świecie technokracji i biznesu, w: „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 21: Paideia polska. Wydanie internetowe.
 • Obywatelskość i cnota – niepodważalny związek polityki i etyki w starożytnej Grecji, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 4 (2015), tom XLIII, s. 125-149 [PDF]
 • Richard Rorty staje przed Bogiem. Filozoficzno-eschatologiczny esej o pytaniach i rozstrzygnięciach spraw ostatecznych, „Fronda Lux”, nr 76 (2015), s. 252-261 [PDF]
 • Geniusz wyrasta z odpowiednio przygotowanej gleby, „Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana” nr 10 (2015) 29, s. 30-32
 • Przyzwoity laicki świat – realna przyszłość ludzkich społeczności? Rozważania o racjach polityki i zasadach etyki, „Studia Gdańskie”, tom XXXV (2014), s. 137-160 [PDF]
 • Godziwy świat bez Boga? (Recenzja książki: Alain de Botton, Religia dla ateistów. Poradnik dla niewierzących, jak korzystać z religii, tłum. H. Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2013), „Studia z filozofii Boga, Religii i Człowieka”, nr 6 (2014), s. 209-214
 • Czas jest historią samego Boga, Miesięcznik katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, nr 12 (2014), 19 s. 29-30
 • Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat bez religii. Pytania o racje laickich społeczności, Warszawskie Studia Teologiczne” XXVII/2 (2014), s. 37-49.
 • Ojczyzna i naród w myśli o. J. M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta, w książce: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa-Londyn 2014, s. 113-126
 • Polityka, sprawiedliwość, pożytek. Esej o przewrotnym rozumieniu miłosierdzia i zaprzepaszczeniu cnoty sprawiedliwości, tekst opublikowany na stronach Teologii Politycznej.
 • Prawo w służbie osobie, „Tygodnik Idziemy”, nr 27 (459) 06.07.2014, s. 30-31
 • Artykuł pt. Dlaczego Justin Bieber, a nie święty Justyn? O świętości w kulturze postmodernistycznej”, (PDF)“Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL”, nr 1 (105), 2014, s. 175-191
 • Artykuł pt. „Filozofia i rewolucja. Tadeusza Klimskiego refleksje nad polityczno-społeczną siłą idei” zamieszczony w książce „Filozofia i służba. Wokół myśli Tadeusza Klimskiego” Warszawa 2014, s. 79-89
 • Recenzja książki: Adam Machowski, „Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011, Wydawnictwo Naukowe UMK(ss. 453), „Pro Fide Rege et Lege”, nr 2 (2013/2014) 72, s. 379-383
 • Rynek i marketing wchłonęły politykę, Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, nr 1 (2014) 8, s. 14-15
 •  I Bóg kiedyś stał się Wędrowcem … refleksyjno-biblijny esej o Ziemi Świętej, „Horyzonty misyjne”, nr 1 (2014) 66, s. 19-21
 • Platońska lekcja śmierci – troska o umieranie, „Kwartalnik Filozoficzny”, tom XL, (2012) zeszyt. 2, s. 85-106
 • Astonishment, anger, community – a source of European political philosophy, w książce: Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, Wydawnictwo Peter Lang. Internationaler Verlag Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, s. 35-53
 • Religia jako więź – zwodnicza nadzieja polityki, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 47 (2011) 2, s. 209-229
 • Świeccy kontemplatycy w świecie – świadectwo Maritainów, (Recenzja książki J. R. Maritain, Kontemplacja w świecie, Poznań 2011), „Migotania. Gazeta Literacka”, nr 3 (2012) 36, s.  48
 • W poszukiwaniu fundamentu, w: Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, tom 8 (2012), s. 3-6
 • Paradoksy demokracji, „Na poważnie. Miesięcznik o Polsce, historii i kulturze”, nr 3/4 (2012), s. 19-21
 • Recenzja: Adam Wielomski, Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2011, „Pro fide, rege et lege”, nr 2 (2012/2013), 70, s. 286-289
 • Czy filozofia ma coś wspólnego do powiedzenia ludziom „prostego serca”. Ankieta filozofów, „Studia redemptorystowskie” nr 10 (2012), s. 25-27
 • Spór o znaczenie wartości. Polityczna asymilacja zdobyczy hermeneutyki, „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 13 (2011), s. 81-106
 • Racjonalność i komunikacja społeczna – ideały czy peryferia współczesnej demokracji?, artykuł w: Filozofia w służbie polityki, red. Krzysztof Wieczorek, Mariusz Wojewoda, Poznań 2011, s. 83-99
 • Radliński Ignacy Józef – Hasło w: Encyklopedia filozofii polskiej, tom 2, M-Ż, Lublin 2011, s. 438-440, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 • Bóg Abrahama – Bóg Derridy? w: Fenomenologia i religia, red. Maciej Bała, Marcin Napadło, Warszawa 2011, s. 89-107
 • Anielskim skrzydłem z papieru dotknięty – o książkach, aniołach i sądzie refleksji kilka. Recenzja książki Janusza Pydy Listy starego anioła do młodego, Poznań 2009,„Migotania Gazeta literacka”, nr 3/4 (2011), 32/33, s. 52
 • Recenzja książki: Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna filozofii analitycznej, Wrocław 2010, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 7 (2011), s. 249-254
 • Cmentarz jako tekst kultury. Recenzja książki Teresy Cwaliny Kartki z cmentarza, „Migotania. Gazeta literacka”, nr 1 (2011), 30, s. 46
 • „Bóg jest pierwszy” – Benedykta XVI rozmowa o Kościele i świecie, „Pastores”, nr 51 (2011) 2, s. 147-154
 • Bóg Abrahama – Bóg Derridy?, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXIII/1/2010, s. 307 – 322
 • Filozoficzne skutki kontrkultury – profetyczne diagnozy o. Jacka Woronieckiego OP, „Universitas Gedanensis”, R. 22, (nr 40), 2010, ss. 17-35
 • Filozoficzno-matematyczne inspiracje średniowiecznej wizji „śpiewającego kosmosu”, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 6 (2010), s. 9-27
 • Język religijny w dyskursie publicystycznym – świadectwo zmian językowych czy zawłaszczenie semantyczne?, artykuł w: Dyskurs religijny w mediach, red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010, s. 51-71,
 • Historia, Uniwersytet, Przyszłość. Filozofia Boga i Religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 1 (2010) rok 46, s. 258- 264
 • Źródła współczesnych przemian kulturowych. Społeczno-religijne intuicje Jacka Woronieckiego OP,  „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIII/2/ (2010), s. 295-308
 • Czy nadchodzi post-chrześcijańska epoka? Analiza kulturowych zjawisk współczesności, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 5 (2009), s. 21-36
 • Прафанны свет і свецкая рэлігія w: Религия и общество – 5: актуальные проблемы свободы совести. Сборник научных статей международной научно-практической конференции, red. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко, Moгилев 2010; Wyd А. MГУ им.. А. Кулешова. Учреждение образования, „Могилевский Государственный Университет им. А. А. Кулешова”; Кафедра Философии (język publikacji: rosyjski)
 • Świecka religia współczesności, Tygodnik „Idziemy”, nr 2 (227), 2010 z dn. 10. 01. 2010, s. 38-39
 • Kultura i metafizyka. Tomistyczne inspiracje filozofii Jacquesa Maritaina, „Studia Płockie”, tom 37 (2009), s. 135-145
 • Nie tylko nostalgia, czyli o smutku chrześcijanina patrzącego na świat, „Migotania, przejaśnienia. Gazeta literacka”, nr 3/4 (24/25) 2009, s. 46-47
 • Wszechwładność czasu i żywotność religii. Recenzja książki: Marek Szulakiewicz, Religia i czas, Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” 5/2009, s. 300-305
 • Troisfontaines Roger – Hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 10 (Suplement), s. 425-426, Lublin 2009, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 • Roger Garaudy– Hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 10 (Suplement), s. 179-181, Lublin 2009, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 • Recenzja książki: Jacques Maritain, Religia i kultura, Warszawa 2007, Wydawnictwo Fronda, „Pastores”, nr 43 (2009) 2, s. 178-180
 • Religijne zakusy polityki – artykuł w książce Pluralizm religijny, moda czy konieczność?, red. Maciej Bała, Pelplin 2005, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” , s. 75-91
 • Ideologie filozofii pokartezjańskiej. Czytając Pamięć i tożsamość, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii„, nr 14 (2005), s. 83-90
 • Mesjanizm ponowoczesności, „Studia z filozofii Boga, Religii i Człowieka” nr  3 (2005),s. 361-373
 • Platoński ideał polityczny – niebezpieczna utopia czy wzniosły mit?, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 3 (2003), str. 69 – 112
 • Jacques Maritain i Sobór Watykański II; „Saeculum Christianum”, 1/2003, s. 135-153
 • Człowiek jako osoba w metafizyce św. Tomasza z Akwinu; „Warszawskie Studia Teologiczne”, tom XVI/ 2003, s. 200-229
 • Średniowiecze – absurd historii czy geniusz dziejów?; „Edukacja Otwarta” nr 2/3/4 – 2003, s.199-211