"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Audycje radiowe

Audycje radiowe

 • 16 kwietnia w 2 programie Polskiego Radia w audycji Lumen z red. Janem Pniewskim rozmawiamy na temat  książki włoskiego filozofa Giorgio Agmbena a zatytułowanej Piłat i Jezus.
 • 2 kwietnia w 2 programie Polskiego Radia w audycji Lumen z red. Janem Pniewskim rozmawiamy na temat książki ks. prof. Romana Rożdżeńskiego: Ateizm, czyli wiara negatywna. Ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych. Posłuchaj audycji.
 • 23 sierpnia  2015 roku w audycji Lumen w 2 programie Polskiego Radia z p. Janem Pniewskim rozmawiamy o książkach Tomasza Szarka, Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga oraz Alvin Plantinga, Daniel Dennett Nauka i religia. Czy można je pogodzić? 23.08.2015, 2 program Polskiego Radia, audycja “Lumen – światło wiary i kultury”. Posłuchaj audycji.
 • Audycja “Słowo na dzień” – krótki komentarz do czytań liturgicznych danego dnia. 8 – 13 czerwca 2015 w programie 2 Polskiego Radia o godz. 6.15.
 • 26 października w audycji Lumen w 2 programie Polskiego Radia z p. Janem Pniewskim rozmawiamy o książce Izabeli Marszałek „Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła„. 26.10.2014, 2 program Polskiego Radia, audycja “Lumen – światło wiary i kultury”. Posłuchaj audycji
 • Audycja na temat książki Dariusza Łukasiewicza: “Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii”. Z red. Janem Pniewskim rozmawiamy problemach związanych z kategoriami wolności, determinizmu, przypadku i Opatrzności w kontekście dawnych i współczesnych teorii teologicznych i filozoficznych. 31. 08. 2014, 2 program Polskiego Radia, audycja “Lumen – światło wiary i kultury”.
 •  Audycja Świętość – wczoraj i dziś o treści lubelskiego kwartalnika ETHOS, poświęconego świętości w jej różnorodnych – dawnych i współczesnych – odsłonach. Z red. Janem Pniewskim rozmawiamy o istocie i znaczeniu świętości dziś – w ponowoczesnych czasach kultury globalnej. 20. 07. 2014, 2 program Polskiego Radia, audycja “Lumen – światło wiary i kultury”.
 • Audycja Tęsknota za religią. Rozmowa na temat książki Alain’a de Botton „Religia dla ateistów”.
 • Z red. Janem Pniewskim rozmawiamy o tym czy ateistom, agnostykom, osobom niewierzącym w Boga potrzebna jest jakaś forma religii i czego ateiści mogą nauczyć się, wedle autora książki, od wielkich religii świata. Zastanawiamy się również czy możliwe jest zupełnie laickie, wolne od religijnych narracji, społeczeństwo. 11 maja 2014 roku, audycja Lumen w 2 programie Polskiego Radia. Posłuchaj audycji
 • Audycja „Tęsknota za religią” Posłuchaj audycji
 • Audycja “Słowo na dzień” – krótki komentarz do czytań liturgicznych danego dnia.  28 kwietnia – 3 maja 2014 w programie 2 Polskiego Radia o godz. 6.15.
 • Audycja “Słowo na dzień” – krótki komentarz do czytań liturgicznych danego dnia. 20 – 25 stycznia 2014 roku w programie 2 Polskiego Radia,  godz. 6.15.
 • Rozmowa na temat książki prof. Ireneusza Ziemińskiego “Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej”. Z red. Janem Pniewskim rozmawiamy o argumentach na rzecz życia wiecznego, nieśmiertelności, pragnieniu nieprzemijalności. 2 program Polskiego Radia, audycja radiowa w ramach programu „Lumen – światło wiary i kultury”. 3 listopada 2013 roku.
 •  Audycja radiowa w Radiu Warszawa  „Drogi wolności”. Rozmowa na temat filozoficznego i społecznego rozumienia wolności w refleksjach św. Tomasza z Akwinu, bł. Jana Pawła II, o. Jacka Woronieckiego OP i współczesnych filozofów. Radio Warszawa 26 października 2013 roku
 • Audycja o znaczeniu języka w kształtowaniu się narodu i wspólnotowej tożsamości. „Familijna Jedynka” 1 program Polskiego Radia, 29 września 2013, godz 7.10-7.25.
 • Rozmowa na temat mojej książki “Byt, Tożsamość, Naród” (Warszawa 2012), wyzwań współczesnej globalizacji i problemach z definiowaniem narodu.Audycja radiowa w ramach programu „Lumen – światło wiary i kultury” w 2 Programie Polskiego Radia. 18 sierpnia 2013 roku.
 •  Czy wiara i nauka wzajemnie się wykluczają? Rozmowa o relacji pomiędzy wiarą a nauka, Biblią a racjonalnością. Program Czwarty Polskiego Radia w audycji „Nocne czaty”; 19 maja 2013
 • Czy jesteśmy gotowi na koniec świata? Rozmowa o kosmologicznych, filozoficznych i religijnych interpretacjach końca świata w audycji „Nocne czaty” wraz z fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego; 1 grudnia 2012
  Posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki Davisa Harta Chrześcijańska rewolucja a złudzenia współczesnego ateizmu; 2 września 2012; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 • Jacka Wojtysiaka Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu; 15 lipca 2012 Posłuchaj audycji
 • Audycja pt. Mistrzowie Myśli dotycząca postaci św. Tomasza z Akwinu; 25 lutego 2012; Radio Warszawa
 • Rozmowa na temat książki Krzysztofa Hubaczka Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej; 5 czerwca 2011; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 •  Rozmowa na temat książki prof. Stanisława Judyckiego, Bóg i inne osoby; 2 stycznia 2011; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki: Giorgio Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian; 12 grudnia 2010; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Ewolucjonizm a kreacjonizm – trwające od lat napięcia między nauką a religią znajdują dzisiaj szczególnie silny wyraz w sporze zwolenników neodarwinizmu z przedstawicielami kreacjonizmu, którzy głoszą teorię inteligentnego projektu. To zagadnienie, znane jedynie powierzchownie polskiemu czytelnikowi, stara się przybliżyć socjolog i historyk nauki Steve Fuller w swojej książce „Nauka vs religia”. Inteligentny projekt a zagadnienie ewolucji : Lumen – światło wiary i kultury – audycja II Programu Polskiego Radia, 3 maja 2010 roku. Posłuchaj audycji
 •  Rozmowa na temat książki M. Buckleya Ateizm w sporze z religią; 14 marca 2010; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 •  Rozmowa na temat książki Davida Berlińskiego, Szatańskie urojenie. Ateizm i jego pretensje naukowe, 18 października 2009; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri; 6 września 2009; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki Andrzeja Siemieniewskiego Ścieżką nauki ku Bogu. Nauki przyrodnicze i duchowość w starożytności i w średniowieczu; 14 czerwca 2009; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki Alistera McGrath’a, Nauka i religia; 3 maja 2009; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki Raissy Maritain Wielkie przyjaźnie; 18 stycznia 2009; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne; 9 października 2008; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia Posłuchaj audycji
 • Rozmowa na temat książki Filozofia religii – od Schleiermachera do Eco; 17 sierpnia 2008; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Rozmowa na temat książki Życie we Wszechświecie, red. T. D. Wabbel; 6 stycznia 2008; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Rozmowa na temat książki Czy przed Wielkim Wybuchem był Bóg? red. T. D. Wabbel; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Rozmowa na temat książki Richarda Dawkinsa Bóg urojony; 5 sierpnia 2007; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Rozmowa na temat książki Arnolda Toynbeego O stosunku historyka do religii (tłum. Józef Marzęcki, Kęty 2007, ss. 264) i cywilizacyjno-twórczej roli religii w formowaniu się życia społecznego; 1 lipca 2007; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Rozmowa na temat projektu cywilizacji chrześcijańskiej francuskiego filozofa Jacquesa Maritaina; 10 czerwca 2007; Lumen – światło wiary i kultury – audycja Redakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Rozmowa z Arturem Moczarskim na temat średniowiecznej i współczesnej filozofii politycznej i na temat obecności świeckich chrześcijan we współczesnej polityce; 3 maja 2007; Radio VOX FM
 • Rozmowa na temat książki Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska (Warszawa 2007); 14 kwietnia 2007; wywiad dla Radia Niepokalanów w ramach XIII Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
 • Rozmowa na temat relacji władzy duchowej i władzy świeckiej w średniowieczu i współcześnie; 21 stycznia 2007; Lumen – światło wiary i kultury – audycjaRedakcji Katolickiej II Programu Polskiego Radia
 • Audycja wspominająca postać i pracę prof. Stefana Swieżawskiego; czerwiec 2006; I program Polskiego Radia