"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce


Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce

07 marca 2019

Miło mi poinformować, że nakładem Wydawnictwa Jedność ukazała się moja najnowsza książka – Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce.

W książce, którą oddaję do rak Czytelnika, zebrałem przemyślenia na kilka ważnych tematów nurtujących nasze czasy. Pragnąłem zastanowić się nad wyzwaniami stojącymi przed naszymi społeczeństwami. Dla świata zachodniego jest to rosnąca w siłę sekularyzacja. Odejście od wiary w Boga i promowanie ateistycznych form realizowania kondycji ludzkiej, poszukiwanie pozbawionych transcendencji uzasadnień dla dobrego życia, jest obecnie istotnym argumentem na rzecz świata bez Boga i religii. To zaś przynosi pytanie o relację pomiędzy polityką a etyką, demokracją jako wyborem, a wzmagającą się siłą marketingowego przekazu i emocjonalnych zachowań społecznych. Bez postawienia pytań o istotę antropologicznych koncepcji w etyce i polityce, relacji pomiędzy prawem, sumieniem a moralną odpowiedzialnością własnych wyborów, nie można dyskutować dziś o przyszłości cywilizacji. Bardzo poważnym problem jest kondycja edukacji, szczególnie wyższej i sytuacja uniwersytetu, który w każdym społeczeństwie powinien stanowić gwarant żywej kultury zbudowanej na humanistyce. Choć bowiem inżynierowie i informatycy wzbogacają świat swoimi osiągnięciami, to jednak przedmiotem naszych rozmów i dylematów jest ostatecznie człowieczeństwo – jego stan, potencjał, a przede wszystkim przyszłość. W tej perspektywie trzeba zauważyć wdzierającą się w życie nowych pokoleń potęgę cyfryzacji. Za kilka lat zobaczymy pierwsze poważne i zatrważające owoce rewolucji cyfrowej, która wpływa nie tylko na młodzież, ale na całą ziemską populację. Do refleksji na temat tych problemów i wyzwań zapraszam Czytelnika.

Spis treści