"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Ważni, choć niewidzialni


Ważni, choć niewidzialni

19 czerwca 2024

Temat aniołów jest wciąż popularny i obecny we współczesnej popkulturze. Od horrorów, gdzie pojawiają się upadli aniołowie czyli demony, do filmów animowanych, które infantylizują anielskie postacie. Być może kulturowa żywotność tych istot wynika z faktu, że aniołowie, demony i duchy wciąż zajmują ludzką wyobraźnię inspirując wiele pytań i przemyśleń. Kłopot jednak w tym, że te fundowane nam od lat popularne obrazy wypaczają prawdę o duchach czystych. Refleksja nad bytem aniołów pochodzi przecież zarówno z ksiąg Pisma Świętego, jak i przemyśleń najwybitniejszych filozofów starożytności.

W najnowszym numerze miesięcznika Różaniec (7/8 – 2024) – kilka słów o roli, zadaniach i znaczeniu aniołów.

Zapraszam do lektury: