"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Słowo na dzień 26 – 31 sierpnia 2013. Zapraszam do słuchania.


Słowo na dzień 26 – 31 sierpnia 2013. Zapraszam do słuchania.

13 sierpnia 2013