"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Czy ideały nacjonalistyczne obalą społeczeństwo demoliberalne?


Czy ideały nacjonalistyczne obalą społeczeństwo demoliberalne?

12 sierpnia 2013

Global

Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem na temat relacji pomiędzy demoliberalnymi ideami a problemem nacjonalizmu –  „Czy ideały nacjonalistyczne obalą społeczeństwo demoliberalne?” Na prośbę środowiska internetowego Otokoclub.pl zabrałem głos w  sprawie nacjonalizmu i demokracji. Coraz częściej bowiem można spotkać się z krytyką form życia społecznego, które w liberalnej demokracji, nastawionej na wielkokulturowe społeczności, dla wielu stanowiły niepodważalny fundament egalitaryzmu, liberalizmu i swoistego kosmopolityzmu. W tekście staram się pokazać jakie nieporozumienia narosły wobec samego pojęcia nacjonalizmu, a także próbuję odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście ideały nacjonalistyczne (narodowe) stanowią realne zagrożenie dla współczesnej liberalnej demokracji.