"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Bóg czy sacrum


Bóg czy sacrum

03 marca 2021