Przedstawiam moje wystąpienie: Bóg czy sacrum – wkład Zofii J. Zdybickiej w dyskusję o współczesnym znaczeniu religii wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Christian Philosophy: its Past, Present and Future, która odbyła się 22-24 września 2020 w Krakowie w Akademii Ignatianum.

Zachęcam do wysłuchania.