"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Kronos – o przeznaczeniu


Kronos – o przeznaczeniu

27 maja 2021