"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Wystąpienia

Wystąpienia

Jeżeli istotą chrześcijańskiego „bycia w świecie” pozostaną rytuały i symbole, to z nich narodzi się swoista nowa religia bez Boga – demokratyczna niejako – religia kultury. O tym, że dziś dla wielu ludzi to kultura, a nie religia, jest niejako „duszą” współczesnego świata, zimnego…

Siła symbolicznego świata

Wartości, normy, symbole to elementy niezbędne dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Uczynienie z kultury propagandy powoduje transformację ideologiczną – piszę o tym na łamach „Naszego Głosu” (nr 11/2008, Siła symbolicznego świata).

O Studiach z filozofii Boga, religii i człowieka

Idea wydawania przez Katedrę Filozofii Boga i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego periodyku naukowego – Studia z filozofii Boga, religii i człowieka ma swoje głębokie inspiracje w tradycji wydawniczej Akademii Teologii Katolickiej. Można powiedzieć, że jej inicjatorem był wieloletni wykładowca tej uczelni biskup…