"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Wystąpienia

Wystąpienia

Konferencja „Sacrum i profanum w polityce”

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych i Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17 maja 2013 roku zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową „Sacrum i profanum w polityce”. W jej ramach wyglosiłem wykład „Polityka bez uprawomocnień religijnych – nadzieja współczesnych ateistów”.

W swoim wystapieniu starałem się pokazać, że wielu świadomych  ateistów, agnostyków i wolnomyślicieli chciałoby żyć w świecie, gdzie racjonalność jest ceniona bardziej niż eufemistyczne i nie dla wszystkich przekonujące oczekiwania. Gdzie, choć rzeczywistość jest i piękna i okrutna, można wyznawać ideę postępu dla społeczności tu i teraz, bez religijnych nadziei.

Artykuł o narodzie w refleksji Jana Pawła II

W najnowszym numerze „Studiów Gdańskich” (tom XXX (2012), s. 131-150), które w całości poświęcone zostały nauczaniu, działalności i refleksji Jana Pawła II, ukazał się mój artykuł opisujący rozumienie przez papieża Polaka kategorii narodu. Staram się w nim pokazać, iż dla Jana Pawła II w znaczeniu esencjalnym naród ma być z rodziny i dla rodziny. Są to jednak struktury w stosunku do siebie nierównoważne, a jednocześnie wobec siebie nieodzowne. Każdy z tych biegunów jest niepowtarzalny i niezastępowalny.

Konferencja „Wokół doświadczenia”

16 kwietnia 2013 roku Katedra Filozofii Boga i Religii i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW w Warszawie zorganizowało konferencję naukową „Filozoficznie o doświadczeniu”. W jej ramach odbyło się kilkanaście wystąpień, głównie dotyczących problematyki filozofii religii, współczesnych dyskusji o Bogu i kondycji ludzkiego poznania. Na tej konferencji wygłosiłem referat pod tytułem:  „Gra języka i pisma. Jaquesa Derridy doświadczenie gestu odraczania znaczeń”.

Wykład o ojcu J.M. Bocheńskim OP

“Ojczyzna, naród, patriotyzm w myśli J.M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta” – to tytuł mojego wystąpienia na konferencji naukowej “Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”, która odbyła się 30 listopada 2012 r. na UKSW. Przez „naród” rozumiem zbiór ludzi złączonych wzajemnie wspólnym pozytywnym ustosunkowaniem do pewnej…

Wartość chrześcijaństwa

LINK DO AUDYCJI „Chrześcijańska rewolucja a złudzenia współczesnego ateizmu” to książka amerykańskiego filozofa i teologa prawosławnego Davisa Harta. Esej historyczny pokazuje chrześcijaństwo, szczególnie u jego początków i w czasach rodzącego się średniowiecza jako dynamiczną siłę cywilizacyjną i religijną, która zmieniła oblicze Europy, a później świata….

Spór o istnienie Boga

LINK DO AUDYCJI Książka Jacka Wojtysiaka „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu” z odwagą i niezwykłą precyzją analityczną podejmuje stary, ale wciąż aktualny, ważny dla ludzi nowych pokoleń, XXI wieku, temat, czy świat ma swój początek, czy wszechświat jest samowystarczalny, istnieje…

Promocja książki prof. Adama Wielomskiego

https://www.youtube.com/watch?v=dhrdbdrlebw Wypowiedź podczas promocji książki „Teokracja papieska 1073–1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników”. Relacja z promocji książki na stronach UKSW: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2012/promo/promo_wielomski.htm. Dyskusja – nagranie wideo: część 1, część 2, część 3.

Meandry zła

Książka Krzysztofa Hubaczka zatytułowana „Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej” prowadzi nas przez meandry zła tkwiącego w materii jak choroba, śmierć, które jest wyzwaniem dla Boga jako istoty najdoskonalszej, która powołała świat do istnienia, a świat ma w sobie tę skazę, jaką jest…