"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Wartość chrześcijaństwa


Wartość chrześcijaństwa

02 września 2012

LINK DO AUDYCJI

Chrześcijańska rewolucja a złudzenia współczesnego ateizmu” to książka amerykańskiego filozofa i teologa prawosławnego Davisa Harta. Esej historyczny pokazuje chrześcijaństwo, szczególnie u jego początków i w czasach rodzącego się średniowiecza jako dynamiczną siłę cywilizacyjną i religijną, która zmieniła oblicze Europy, a później świata. Na temat tej książki rozmawiam z Janem Pniewskim. Audycja „Lumen – światło wiary i kultury„, PR II Polskiego Radia, 2 września 2012.