"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Spór o istnienie Boga


Spór o istnienie Boga

15 lipca 2012

LINK DO AUDYCJI

Książka Jacka Wojtysiaka „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu” z odwagą i niezwykłą precyzją analityczną podejmuje stary, ale wciąż aktualny, ważny dla ludzi nowych pokoleń, XXI wieku, temat, czy świat ma swój początek, czy wszechświat jest samowystarczalny, istnieje od zawsze czy miał swoje zaistnienie w czasie, przestrzeni, co było jego przyczyną. Na temat tej publikacji rozmawiam z Janem Pniewskim z Redakcji Katolickiej Polskiego Radia. (Audycja „Lumen – światło wiary i kultury”, niedziela, 15 lipca 2012 r., godz. 6.30).