"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Wykład o ojcu J.M. Bocheńskim OP


Wykład o ojcu J.M. Bocheńskim OP

30 listopada 2012

Fot. www.katedra.uksw.edu.pl
Fot. www.katedra.uksw.edu.pl

“Ojczyzna, naród, patriotyzm w myśli J.M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta” – to tytuł mojego wystąpienia na konferencji naukowej “Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”, która odbyła się 30 listopada 2012 r. na UKSW.

Przez „naród” rozumiem zbiór ludzi złączonych wzajemnie wspólnym pozytywnym ustosunkowaniem do pewnej grupy wartości kulturowych; niezmiernie trudno określić jaka konkretnie grupa wartości kulturowych jest potrzebna do ukonstytuowania narodu. Pod tym względem odwołuje się do intuicji osób, które przyznają się do jakiejś narodowości, w szczególności do Polaków. Cechy konstytuującej naród szukać należy nie w rasie, ani w zewnętrznych zwyczajach, ani w języku, ani w terytorium, ale właśnie w ustosunkowaniu się do określonych wartości, przynajmniej jeśli się używa słowa naród w tym samym znaczeniu, w jakim ja to czynię. ( J. M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1999, s. 46)