"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Meandry zła


Meandry zła

05 czerwca 2011

Książka Krzysztofa Hubaczka zatytułowana „Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej” prowadzi nas przez meandry zła tkwiącego w materii jak choroba, śmierć, które jest wyzwaniem dla Boga jako istoty najdoskonalszej, która powołała świat do istnienia, a świat ma w sobie tę skazę, jaką jest zło i wreszcie zło jako przejaw ludzkiej woli. Książka podejmuje ten trudny temat na gruncie filozofii analitycznej. Więcej o tej publikacji w audycji „Lumen – światło wiary i kultury” w II Programie Polskiego Radia, 5 czerwca 2011 r.

`