"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Spotkanie „Drogami Wiary i Rozumu”


Spotkanie „Drogami Wiary i Rozumu”

16 lutego 2013