"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O Studiach z filozofii Boga, religii i człowieka


O Studiach z filozofii Boga, religii i człowieka

05 października 2007

Idea wydawania przez Katedrę Filozofii Boga i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego periodyku naukowego – Studia z filozofii Boga, religii i człowieka ma swoje głębokie inspiracje w tradycji wydawniczej Akademii Teologii Katolickiej. Można powiedzieć, że jej inicjatorem był wieloletni wykładowca tej uczelni biskup i profesor Bohdan Bejze. Obecnie redaktorem naczelnym  jest ks. prof. Jan Sochoń i na jego stronie internetowej zamieszczony został artykuł „Filozofia Boga i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.