"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Siła symbolicznego świata


Siła symbolicznego świata

30 listopada 2008