Wartości, normy, symbole to elementy niezbędne dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa.

Uczynienie z kultury propagandy powoduje transformację ideologiczną – piszę o tym na łamach „Naszego Głosu” (nr 11/2008, Siła symbolicznego świata).