"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O ateizmie jako drodze społecznej


O ateizmie jako drodze społecznej

30 stycznia 2015

We wtorek 27 stycznia w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa Uniwersytetu Otwartego UKSW odbyło się kolejne spotkanie poświęcone współczesnym obliczom ateizmu. W wykładzie zatytułowanym „Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat. Społeczeństwo i polityka bez religii?” starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy do bycia dobrym człowiekiem i zbudowania prawego społeczeństwa potrzebna jest wiara w Boga? Okazuje się, że twórcy współczesnych postaci ateizmu nie tylko odpowiadają pozytywnie na te pytania, ale wprost mówią, że aby podjąć odpowiedzialność za świat, trzeba odrzucić Boga. Ta humanistyczna postać ateizmu skierowanego na odpowiedzialne zagospodarowanie świata bez perspektywy eschatologicznej wydaje się być dziś bardzo atrakcyjną propozycją. Starałem się jednak wykazać, że nigdy nie można zapominać o skażonej grzechem ludzkiej naturze skłonnej do zła i konieczności wsparcia jej łaską Bożą, uzdalniającą nas do budowania prawdziwej cywilizacji miłości.