"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Sprzeciw chrześcijan wobec kultury odpadków


Sprzeciw chrześcijan wobec kultury odpadków

08 lutego 2015

Papa FrancescoW czasie audiencji generalnej 4 lutego 2015 roku papież Franciszek powiedział, że w mentalności, w której dominuje pieniądz, ludzie traktowani są jak „odpadki„. Apelował o kulturę „solidarności i dialogu” i o to, by położyć kres marnowaniu jedzenia. Jego wyrzucanie jest „kradzieżą ze stołu biednych i głodnych” – podkreślił. Uznał to zjawisko za niedopuszczalne. – Niegdyś nasi dziadkowie bardzo troszczyli się o to, by nie wyrzucać żadnego pokarmu, który pozostał. Konsumpcjonizm skłonił nas do przyzwyczajania się do tego, że coś jest zbędne, do codziennego wyrzucania żywności – powiedział. Papież zachęcił do refleksji nad tym zjawiskiem. Franciszek ostrzegł, że ta „kultura wyrzucania” staje się powszechną mentalnością. W jej rezultacie – jak podkreślił – „ludzkie życie, osoba, nie są już odczuwane jako wartości podstawowe, które należy szanować i chronić, zwłaszcza jeżeli jest ona słaba lub niepełnosprawna, jeśli nie jest jeszcze potrzebna – jak ten, kto ma się urodzić, albo nie jest już potrzebna – jak starzec„.