"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Siła symbolicznego świata

Wartości, normy, symbole to elementy niezbędne dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa.

Uczynienie z kultury propagandy powoduje transformację ideologiczną – piszę o tym na łamach „Naszego Głosu” (nr 11/2008, Siła symbolicznego świata).

O Studiach z filozofii Boga, religii i człowieka

Idea wydawania przez Katedrę Filozofii Boga i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego periodyku naukowego – Studia z filozofii Boga, religii i człowieka ma swoje głębokie inspiracje w tradycji wydawniczej Akademii Teologii Katolickiej. Można powiedzieć, że jej inicjatorem był wieloletni wykładowca tej uczelni biskup …

Czytaj dalej

Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska

Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska
Warszawa 2007
Wydawnictwo „Fronda”
ss. 408

Za Maritainem Autor uzasadnia, że warto by głos chrześcijan nie tylko brzmiał w polifonicznej debacie nowoczesności, ale by był dla tej debaty konstytutywny.
[z recenzji ks. prof. Piotra Mazurkiewicza]

Czytaj dalej

Miecz i Pastorał

Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri
Kęty 2006
Wydawnictwo ANTYK
ss. 461

Kto sądzi, że ma filozoficzne powody do dystansowania się wobec polityki, ten zdradza niedostateczną znajomość początków filozofowania.
[ze wstępu ks. prof. Jana Sochonia]

Czytaj dalej

Najnowsze publikacje