"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Blog

Kategoria: Blog

Nawrócenie a zła wola

Głoszenie EwangeliiWezwanie do nawrócenia, które słyszymy dziś w Ewangelii związane jest dla części z nas z rozważaniami trzeciej dziesiątki  różańca w tajemnicach światła – „Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia”. Ale współcześnie może się ono kojarzyć bardzo negatywnie: jako pouczanie, zwracanie uwagi, uzurpacja w ludzką wolność, atak na osobę. Podobnie mogą być odbierane słowa św. Pawła z „Listu do Koryntian” – „upominam was bracia”. Dziś nikt nie chce być upominany, nikt nie chce, by mu zwracano uwagę, nawet w ważnych i słusznych sprawach, w sprawach poważnych, decydujących często o kształcie życia.

Żyjemy w kulturze równości, a nie autorytetu, w kulturze, w której każdy ma absolutne wręcz prawo do własnego zdania, a nie w kulturze gdzie prawdziwe, cenne, ważne i istotne są tylko zdania odpowiedzialne i mądre. A przecież zwrócenie uwagi, upomnienie, wezwanie do przemiany jest często daniem dobrej rady, pokazaniem negatywnych skutków działania.

Czytaj dalej

Recenzja książki o teologii politycznej św. Tomasza z Akwinu

W najnowszym numerze periodyku „Pro Fide Rege et Lege”, [nr 2 (2013/2014) 72] zamieszczona jest moja recenzja książki Adama Machowskiego, „Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011, Wydawnictwo Naukowe UMK (ss. 453). Z wielką …

Czytaj dalej

Chrzest święty – brama wiary

Chrzest JezusaChrzest Chrystusa w Jordanie, opisany w Ewangeliach prowadzi naszą refleksję ku tajemnicy i mocy jaką jest ten sakrament.

 

Przede wszystkim pamiętajmy, iż chrzest jest „bramą wiary”. Jest bramą wszystkich sakramentów, bez chrztu nie ma bowiem doświadczenia potęgi wiary.

To pierwszy Boży klejnot skarbów Kościoła ukryty w tak zwyczajnym i powszechnym znaku, jakim jest polanie głowy wodą. Boże skarby są ukryte w niepozornym opakowaniu, w trosce o to, by były dostępne dla każdego mądrego człowieka. Mądrym reklama nie jest potrzebna. Oni przy nabyciu nowej rzeczy nie kierują się reklamą, lecz samą wartością danej rzeczy.

Ale najważniejsze jest uświadomienie sobie, iż chrzest wytłacza znamię niezatarte i jest jakąś „konsekracją” ochrzczonego. Stąd też, jak w Kościele nie powtarza się raz dokonanych konsekracji, tak samo i nie powtarza się chrztu . To miał na myśli św. Augustyn pisząc: „Nie ponawia się znamienia żołnierskiego; a sakrament Chrystusa wcale nie tkwi słabiej w duszy niż to cielesne piętno, skoro widzimy, że nawet odstępcy (apostaci) nie tracą chrztu, bo nie powtarza się go, gdy pokutują i wracają na łono Kościoła”

Czytaj dalej

Rynek i marketing wchłonęły politykę – artykuł w "Civitas Christiana"

W styczniowym numerze miesięcznika Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (nr 1, 2014) ukazał się mój artykuł dotyczący odpowiedzialności za politykę zatytułowany: „Rynek i marketing wchłonęły politykę.” Staram się w nim pokazać, że trudno jest dziś zdefiniować politykę. W medialnym rozgardiaszu, który nas otacza, w wielości głosów, …

Czytaj dalej

I Bóg kiedyś stał sie Wędrowcem …

W najnowszym numerze „Horyzontów Misyjnych” (nr 1, 2014) ukazał się artykuł opisujący moje refleksje z podróży i pobytów w Ziemi Świętej: I Bóg kiedyś stał się Wędrowcem … refleksyjno-biblijny esej o Ziemi Świętej Bliski Wschód, zwany czasem Żyznym Półksiężycem, to szczególne miejsce. Jeśli bowiem …

Czytaj dalej

Niepokalane Poczęcie – działanie Ducha Świętego

NiepokalanaMatka Boża powiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Nie powiedziała, że jest niepokalanie poczęta. To bowiem, że jest niepokalanie poczęta, już było dogmatem ogłoszonym w Kościele katolickim (8 grudnia 1854 roku przez bł. Piusa IX). W Lourdes w 1858 roku Matka Boża dopowiedziała – „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Dlaczego? To było objawienie prywatne, ale św. ojciec Maksymilian Kolbe dochodzi do wniosku, ze właściwie tak może nazywać się tylko Bóg.

Dlaczego Matka Boża, pełna łaski, wniebowzięta, powiązana z Trójcą Świętą, Matka Boża, która jest człowiekiem, używa wobec siebie tego, czym można określać tylko Boga? Przedstawia się w ten sposób: Jestem Niepokalanym Poczęciem. Otóż ojciec Kolbe widzi tutaj coś zupełnie innego. Niepokalanie poczynany nieustannie jest Duch Święty. To Duch Święty jest nieustannym poczęciem niepokalanym, tylko duchowym. Duch Święty jest nieustannym poczęciem w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec kocha Syna. To odniesienie jest w Bogu Osobą. I zarazem Syn kocha Ojca. To odniesienie także jest w Bogu Osobą. Jest to Osoba Ducha Świętego.

Czytaj dalej