"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Recenzja książki o teologii politycznej św. Tomasza z Akwinu


Recenzja książki o teologii politycznej św. Tomasza z Akwinu

24 stycznia 2014

Pro Fide, Rege et Lege (2013-2014)W najnowszym numerze periodyku „Pro Fide Rege et Lege”, [nr 2 (2013/2014) 72] zamieszczona jest moja recenzja książki Adama Machowskiego, „Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011, Wydawnictwo Naukowe UMK (ss. 453).

Z wielką satysfakcją obserwuję jak od kilkunastu już prawie lat, na polskim rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej dobrych krytycznych i poprzedzonych rzetelnymi wstępami, tłumaczeń licznych tekstów św. Tomasza z Akwinu. Cieszy także i to, że równolegle z tym bogactwem tłumaczeń, na półkach księgarskich znajdziemy książki i monografie poświęcone poglądom, tezom i różnym aspektom nauczania Doktora Anielskiego. Tendencja ta nie słabnie, a jednym z licznych tego przykładów może być książka ks. Adama Machowskiego, „Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”. Autor podejmuje się w niej zbadania nie dość oczywistej, choć znanej w kręgach tomistycznych, teorii politycznej św. Tomasza z Akwinu. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to zadanie dość trudne, bo teksty polityczne i społeczne Tomasza są rozsiane w różnych jego pismach. Autor książki ograniczył się do analizy jedynego dziełka napisanego przez Tomasza z wyraźną intencją rozważenia spraw politycznych, ale stara się także odnosić do innych tekstów Akwinaty, szczególnie z dziedziny teologii moralnej.