"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Blog

Kategoria: Blog

Bycie w identyczności i tożsamości w filozofii Martina Heideggera

W Czasopiśmie  Filozoficznym Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego „Filo-Sofija” (nr 23, 2013/4, s. 155-174) ukazał się mój artykuł dotyczący trudnych refleksji niemieckiego filozofa Martina Heideggera Bycie w identyczności i tożsamości. Próba uchwycenia ontologicznych rozstrzygnięć Martina Heideggera. Pokazuję tam, iż czasowość i dziejowość są przestrzenią, dzięki której rola Dasien …

Czytaj dalej

Kościół jest wierny przepowiadaniu

Najważniejszym zadaniem Kościoła – przekonują nas dziś Apostołowie w księdze Dziejów – jest konieczność głoszenia, konieczność przepowiadania słowa. „My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. Oznacza to, iż w centrum Kościoła jest przepowiadanie Słowa i głoszenie nauki. Dlatego …

Czytaj dalej

Tajemniczy Wędrowiec

Czyż często nie jesteśmy podobni do opisanych przez św. Łukasza uczniów uciekających z Jerozolimy, z miasta męki Chrystusa? Ale nawet w takich sytuacjach Bóg nas odnajduje. Na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, …

Czytaj dalej

Oto Matka nasza

Słowa które Chrystus wypowiada na Krzyżu są Jego świętym Testamentem, posiadają skuteczną i trwałą wartość. Są słowami, które znamionują bolesne narodziny nowego ludu, zapowiadane już przez Proroka Izajasza, narodziny ludu Boga, którego Matką jest Maryja. Ludu zrodzonego na Kalwarii. Czytany dziś krótki …

Czytaj dalej

Niedziela miłosierdzia i zawierzenia

Kanonizacja Jana Pawła II ma być dla nas wydarzeniem mocy i siły. Ma ofiarować nam wewnętrzną energię wiary, byśmy mimo przeróżnych wątpliwości i trudności, zgorszeń i słabości, z głębi Kościoła, który jest naszym domem i naszą Matką z wielką wiarą i siłą wyznali: „Pan mój i Bóg mój!”. …

Czytaj dalej