"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Cisza Wielkiej Soboty

Z red. Stanisławem Puchniewiczem z Teologii Politycznej rozmawiamy na temat liturgicznego i teologicznego znaczenia Wielkie Soboty. Zapraszam do lektury: Stanisław Puchniewicz: Wśród gorących przygotowań do Wielkanocy dzień jakim jest Wielka Sobota zdaje się nam umykać, a przecież jest ona czymś więcej niż …

Czytaj dalej

Współpracownik Prawdy

Wiele osób powiedziało i napisało, że śmierć Benedykta XVI stanowi zamknięcie ważnego etapu życia Kościoła, w którym próbowaliśmy przyzwyczaić się do widoku dwóch biskupów Rzymu w białych sutannach i nauczyć się mówić „papież senior”, „papież emeryt”. Wieńczące rok 2022 odejście Benedykta sprawiło, …

Czytaj dalej

Świecki koniec historii i człowieka? Trudne drogi proroctw społecznych

W siedemdziesiąte urodziny Francisa Fukuyamy warto jeszcze raz porozmawiać na temat świeckich proroctw o „końcu historii”. Słynna fraza „koniec historii”, użyta przez Fukuyamę jako tytuł jego książki z 1992 roku, jest cytatem zaczerpniętym z Hegla. W jego zamyśle miała być to obrona demokracji …

Czytaj dalej

Świadek wolności i odpowiedzialności

W Tygodniku Idziemy refleksja o personalizmie Jana Pawła II. Minęło już 17 lat od śmierci papieża Polaka. W świecie błyskawicznie zmieniających się obrazów, informacji oraz emocji stał się on dla wielu nie tylko postacią historyczną (dawną i już nieobecną), ale wręcz obcą i daleką. A przecież rozważanie …

Czytaj dalej

O. Jacek Salij o bioetyce

Ojciec Jacek Salij, znany polski duszpasterz, rekolekcjonista i dogmatyk, skończył niedawno 80 lat. Wydawnictwo Jedność i Diecezja Warszawsko-Praska wydały z tej okazji książkę – Rozmowy z Ojcem Jackiem – zawierającą kilkanaście tekstów polskiego dominikanina. Miałem przyjemność napisać Posłowie do tej książki o tym …

Czytaj dalej

Filozof relacji osobowych

Filozofia to nie jest jedynie rozmyślanie, ale przede wszystkim nauczanie. Przykładem tego jest patron wszystkich filozoficznych dysput, Sokrates. Powiedział on o sobie, że wykonuje zawód swej matki, która była położną. W spotkaniach z ludźmi przez filozoficzną dialektykę stawał się – jak wyrażał to w języku greckim – …

Czytaj dalej

Najnowsze publikacje