"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Donacja Konstantyna – dar czy przekleństwo?

„Relacje Kościoła i państwa są jedną z form relacji ducha i cezara, ale w formie zobiektywizowanej. Kościół w historii łatwo akceptował królestwo cezara, to znaczy królestwo obiektywizacji, ale w Kościele pozostawał inny element. Duch ma zawsze należeć do królestwa wolności. Dlatego też relacje Kościoła i państwa zawsze pozostawały …

Czytaj dalej

Zgorszeni Dantem

W 2021 roku minęła 700. rocznica śmierci Dantego, jednego z największych  twórców  literatury  światowej.  Polska  tradycja  klasyczna, romantyczna i katolicka przez wieki czerpała pełnymi garściami z jego dzieł, a szczególnie z Boskiej Komedii. Dante był bliski wielu pokoleniom naszych przodków, towarzysząc im na kolejnych  …

Czytaj dalej

Pojąć Wcielenie

W najnowszym wydaniu „Teologii Politycznej Co Tydzień” znajdziemy kilka tekstów na temat Kultura Wcielona. W wywiadzie „Pojąć Wcielenie” z red. Karolem Grabiasem rozmawiamy na temat starożytnych sposobów kształtowania się rozumienia Chrystusa jako Syna Bożego. Zapraszam do lektury: Karol Grabias (Teologia Polityczna): Idea …

Czytaj dalej

Odnaleźć hermeneutyczny klucz do Dantego

Wielu dantologów a także teologów, na czele Hansem Ursem von Balthasarem, widzi Dantego osadzonego mocno w całej średniowiecznej tradycji i nauce. Dostrzegamy, że Poeta, jeśli czytamy go uważnie, wyrasta wprost ze średniowiecznego świata, przynależy do niego od samej swej intelektualnej podszewki i nazywanie go pisarzem renesansowym …

Czytaj dalej

Nauczyciel wiary

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu wydawało mi się, że o. Jacka Salija OP – polskiego dogmatyka, duszpasterza i cenionego kaznodziei – nie trzeba specjalnie reklamować. Wiele osób ceniło prowadzone przez niego rekolekcje, czytało książki lub artykuły publikowane w różnych, zarówno naukowych, jak …

Czytaj dalej

Aż do przelania krwi …

W kwartalniku poświęconym formacji kapłańskiej – Pastores – można znaleźć moje refleksje na temat fragmentu encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor – rozdziału zatytułowanego „Męczeństwo – najwyższe potwierdzenie nienaruszalnej świętości prawa Bożego”. Ten fragment papieskiego dokumentu dotyczy relacji jaka …

Czytaj dalej

Najnowsze publikacje