"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Pani od polityczności


Pani od polityczności

29 maja 2024

Niedawno odeszła od nas prof. Jadwiga Staniszkis, polska intelektualistka i ważna komentatorka zmian społecznych.

W najnowszym numerze Teologii Politycznej Co Tydzień poświęconym wybitnej polskiej socjolog – „Pani od polityczności” – kilka moich myśli o refleksjach prof. Staniszkis dotyczących idei „Solidarności”.

Zapraszam do lektury:

„Utopia Solidarności” – oryginalny projekt polskiej filozofii polityki wg Jadwigi Staniszkis