"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Spór o człowieka


Spór o człowieka

10 lipca 2019

Rozmowy i dyskusje, które toczymy nie dotyczą tylko bieżącej polityki czy kultury, ale coraz częściej ich istotę stanowi spór o człowieka.
Dokładnie o rozumienie tego, kim jest człowiek – o to, jak należy go definiować, opisywać i rozumieć, a ostatecznie wychowywać. Gorące debaty o aborcji, homoseksualizmie, eutanazji, znaczeniu parytetów czy przyszłości biomedycznych eksperymentów są poważnymi debatami o człowieku, a ich skutkiem będzie forma i treść cywilizacyjnej przyszłości.

Warto zatem zwrócić uwagę na najnowszy dokument watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej zatytułowany: „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji”. Moje omówienie tego dokumentu w najnowszym Tygodniku Idziemy. Zapraszam do lektury:   Idziemy 30001-1