"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Habermas – nieustanne pragnienie racjonalności


Habermas – nieustanne pragnienie racjonalności

18 czerwca 2019

Niezauważona przez zbyt wielu – 90-ta rocznica urodzin niemieckiego filozofa Jürgena Habermasa – stanowi jednak dobrą okazję, aby spojrzeć na tego myśl tego filozofa. Jego koncepcje wpływały i wciąż wpływają na dzisiejszą debatę i jej uwarunkowania. Dlatego bez próby ich zrozumienia i stojącej za nimi podbudowy, trudno w sposób pełny dostrzegać sferę politycznych decyzji i jej praktycznych konsekwencji. Bez wątpienia jest się nad czym zastanawiać. Habermas jest socjologicznym realistą. Pokazuje, że analizując i oceniając obecne życie społeczne, trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż współistnienie w dzisiejszym świecie substancjalnie różnych światopoglądów i konkurujących doktryn, może zapewnić jedynie neutralna światopoglądowo i ufundowana na aktach prawnych i konstytucji, władza zwierzchnia.
I ja – na łamach „Teologii Politycznej Co Tydzień” – zabrałem głos z okazji jubileuszu tego ważnego współczesnego myśliciela . Zachęcam do lektury:

Jürgen Habermas – nieustanne pragnienie racjonalności