"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Otrzymacie Moc z wysoka


Otrzymacie Moc z wysoka

24 maja 2015

duch_daryZauważmy, że Duch Święty nie ma żadnego obrazu, żadnego wcielenia. Przybiera, owszem, postać ognia, gołębicy, wyrażany jest prze symbol tchnienia, lecz jest poznawany tylko w swoich dziełach.

W związku z tym, św. Maksymilian sądził, że obrazem Ducha Świętego może być tylko człowiek. Takim widzialnym obrazem może być tylko człowiek do głębi przeniknięty Duchem Świętym, to znaczy taki człowiek, który wprost prześwieca samym Duchem Świętymi i obdarzony jest jego darami.

1. Dar mądrości

Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Dar mądrości jest związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota. Głupota nie uwzględnia w ogóle Boga, zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności.

2. Dar rozumu

Jest on sztuką wnikania w tajemnice konkretnej perspektywie mojego życia, losu. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, traci „Ducha”

3. Dar rady

Jest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności życia i świata Pozwala rozeznać w bardzo trudnych sprawach. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie „moralnych” decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia.

4. Dar męstwa

Jest pokarmem nadziei. To głównie ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem – przed śmiercią. Daje siłę „Ducha”, potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, że nie będą miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pozwala przeciwstawić się złu, grzechowi, pokusie, być mężnym w dobru.

5. Dar wiedzy (umiejętności)

Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie po to by czynić nasz świat lepszym.

6. Dar bojaźni Pańskiej

To obawa przed tym, aby nie zerwać relacji z Bogiem, poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać. To dar, który owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń Boża początkiem mądrości.

7. Dar pobożności

Jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca.

Moc i znaczenie Ducha Świętego oddaje słynna wypowiedź metropolity Ignatiosa w Uppsali w 1968 roku:

„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.

Z Duchem świętym i w Duchu Świętym Bóg jest blisko przy mnie, Jezus żyje i działa w świecie, Ewangelia jest treścią życia, Kościół jest wspólnotą miłości nadziei i wiary, władza pokorą i służbą, posłannictwo świadectwem autentyczności, kult żywym spotkaniem z Bogiem i ludźmi, moralność chrześcijańska solą ziemi i światłem świata.