"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Oto Matka nasza


Oto Matka nasza

03 maja 2014

MB Królowa PolskiSłowa które Chrystus wypowiada na Krzyżu są Jego świętym Testamentem, posiadają skuteczną i trwałą wartość. Są słowami, które znamionują bolesne narodziny nowego ludu, zapowiadane już przez Proroka Izajasza, narodziny ludu Boga, którego Matką jest Maryja. Ludu zrodzonego na Kalwarii. Czytany dziś krótki fragment Ewangelii Jana wyróżnia kluczowy moment w kosmicznej historii rodzaju ludzkiego – zapoczątkowanie Nowego Stworzenia przez Nowego Adama Chrystusa, którego Duchową Matką jest Nowa Ewa Maryja. Ona przyjmuje z wiarą najpierw żywe słowo Zwiastowania – „niech mi się stanie, wedle Słowa”, a teraz w chwili śmierci Syna, przyjmuje słowo testamentu – „Oto syn Twój” i przy nowym drzewie życia – Krzyżu – staje się Matką wszystkich wierzących.