"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Tajemniczy Wędrowiec


Tajemniczy Wędrowiec

04 maja 2014

Chrystus w EmausCzyż często nie jesteśmy podobni do opisanych przez św. Łukasza uczniów uciekających z Jerozolimy, z miasta męki Chrystusa? Ale nawet w takich sytuacjach Bóg nas odnajduje. Na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, prowadząc nas przez wyjaśnianie Pism do zrozumienia Bożych tajemnic. Kiedy spotkanie staje się pełne, miejsce „światła słowa” zajmuje światło płynące z «Chleba życia», przez który Chrystus wypełnia w najdoskonalszy sposób swą obietnicę, że «będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Wtedy wracamy z radością do Jerozolimy, by stać się wiarygodnymi świadkami Słowa ….