"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O darach Ducha Świętego u Tomasza z Akwinu

28 lutego 2020

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW i pod redakcją ks. prof. Tomasza Wielebskiego ukazała się książka Duch, który żyje i ożywia. Teologiczno-pastoralne wymiary pneumatologii, a w niej mój artykuł zatytułowany: Św. Tomasz z Akwinu o darach Ducha Świętego.

Podejmując rozważania o darach duchowych chciałem pokazać, że w nauce wiary dary Ducha Świętego rozumiane są nie jako przejściowe akty czy chwilowe uniesienia, lecz stałe dyspozycje wyrażające się w konkretnej postawie wobec Boga, ludzi i świata. I choć wszystkie dary Ducha człowiek powinien wypraszać sobie zawsze szczerą modlitwą, to nie można zapomnieć, że pozostają one w szczególnym związku z osobową kondycją moralną, z poziomem usprawnienia swoich postaw zarówno we wspomnianych już cnotach przyrodzonych, jak i nadprzyrodzonych. Dary Ducha Świętego kształtują i umacniają to, co na poziomie naturalnym dobre, szlachetne i prawe.

Zachęcam do lektury:

Dary Ducha Świetego wedle św. Tomasza