"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Cnota, skuteczność, dobrobyt czy wolność – jakie dobro uczyni nasze społeczności lepszymi?


Cnota, skuteczność, dobrobyt czy wolność – jakie dobro uczyni nasze społeczności lepszymi?

30 czerwca 2014

W dniach 23-25 czerwca 2014 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się VIII Międzynarodowe Forum Etyczne „Współczesne oblicza dobra” organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii UP i Polskie Towarzystwo Etyczne. W ramach sesji plenarnej wygłosiłem wykład pt. Cnota, skuteczność, dobrobyt czy wolność – jakie dobro uczyni nasze społeczności lepszymi? Spór o definicje dobra politycznego. Zapraszam do wysłuchania (format MP3): spor_dobro_polityczne