"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Bezinteresowny dar miłości


Bezinteresowny dar miłości

29 listopada 2023

Wanda Półtawska jak nikt czuła tętno epoki, która zapomniała i zapomina wciąż o idei godności ludzkiej. Dziś w dobie debat o etyce i antropologii jesteśmy w poważnym sporze idei dotyczącym podstaw ludzkich relacji – miłości i odpowiedzialności. Doktor Wanda Półtawska jest ważną postacią w tej debacie. O jej poglądach i skutkach wytężonej pracy na rzecz zrozumienia daru ludzkiej miłości rozmawiam z red. Maciejem Nowakiem w numerze „Półtawska. Dignitas humana” Teologii Politycznej.

Bezinteresowny dar miłości – rozmowa o dr Wandzie Półtawskiej