"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Wola i rozum Maryi


Wola i rozum Maryi

08 grudnia 2023