"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Współpracownik Prawdy


Współpracownik Prawdy

26 stycznia 2023

Wiele osób powiedziało i napisało, że śmierć Benedykta XVI stanowi zamknięcie ważnego etapu życia Kościoła, w którym próbowaliśmy przyzwyczaić się do widoku dwóch biskupów Rzymu w białych sutannach i nauczyć się mówić „papież senior”, „papież emeryt”. Wieńczące rok 2022 odejście Benedykta sprawiło, że na nowo ożyło zainteresowanie tą niezwykłą postacią i papiestwem jako sposobem sprawowania władzy w Kościele katolickim.

O postaci Benedykta XVI i znaczeniu prymatu Piotra piszę w najnowszym numerze Tygodnika Idziemy (nr 5/2023). Zapraszam do lektury: