"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze


W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze

03 lutego 2017

W najnowszym lutowym numerze miesięcznika „Civitas Christiana” opublikowałem artykuł – „W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze”. Papież Franciszek naucza, że w kruchej ludzkiej istocie każdy z nas ma rozpoznać oblicze Pana, który w swym ludzkim ciele doświadczył obojętności i samotności, na jakie często skazujemy najuboższych, czy to w krajach na drodze rozwoju, czy też w społeczeństwach zamożnych. W czasie 10. Konferencji Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich papież Franciszek mówił: „Każde dziecko nienarodzone, a skazane niesprawiedliwie na aborcję, ma oblicze Jezusa Chrystusa, który jeszcze przed narodzeniem i zaraz po nim zaznał odrzucenia przez świat. (…) Przejdźmy teraz do starców: każdy z nich, także chory czy u końca swych dni nosi w sobie oblicze Chrystusa” – napomina Ojciec Święty. Wpatrujmy się w Jego oblicze, w Eucharystii, w drugim człowieku, w całym dziele stworzenia, szukajmy Go w naszym wnętrzu. Wreszcie, bądźmy Jego odbiciem wobec świata pełnego zniekształconych obrazów – oblicza człowieka, wypaczonego piękna, iluzorycznego szczęścia i całej plejady bożków naszej ery.

Zachęcam do lektury:

Oblicze_ECivitas1 Oblicze_ECivitas2

Zapisz

Zapisz