Theatrum Mundi

Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri
Warszawa 2009
Wydawnictwo Naukowe Semper
ss. 166

Jest to kolejna, od razu powiem udana, próba dotarcia do dantejskiego świata w sposób kompetentny, rzeczowy, erudycyjny.
[ze wstępu Pawła Lisickiego]

Zasługą Autora jest pokazanie, iż w średniowieczu nie można oddzielić dzieł literackich od wiedzy, zawartej w siedmiu sztukach wyzwolonych, oraz w dalszych jej etapach akademickich – teologii i filozofii. Pragnę podkreślić znaczenie książki ks. Grzybowskiego dla przyszłych polskich badań nad średniowieczną literaturą, które – bez uwzględnienia nauki o geocentrycznym kosmosie – stają się zbiorem ahistorycznych refleksji.

[Z recenzji Ewy Śnieżyńskiej-Stolot, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 56, nr 3/4 (2011), s. 235-241]

(więcej…)