"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Świat bez pisma?


Świat bez pisma?

23 kwietnia 2024

W globalnym doświadczeniu milionów ludzi pojawia się mocna konkurencja dla pisma – kultura patrzenia i słuchania. Dzięki dzisiejszej technologii mowa jest wygodniejsza, mniej kosztowna, łatwiejsza w zastosowaniu i odbiorze. Dopóki nie było tanich i upowszechnionych sposobów przekazu mówionego, który umożliwił Internet, telefony komórkowe, miniaturyzacja w rozwoju technologii (czyli alternatywne wobec pisma metody przekazu), tkwiliśmy w przekonaniu o koniecznej i niezastępowalnej roli pisma. Do tej pory zdawało się ono uprzywilejowane z samej swej natury. Obecnie wszyscy widzimy, jak Internet bardzo szybko przechodzi od słowa pisanego do słowa mówionego i audiowizualizacji treści. Skutki tych ułatwień nie są już jednak dla większości z nas tak oczywiste. Trzeba się nad nimi chwilę zastanowić. W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy (nr 17/18 – 2024) podejmuję pytanie – czy czeka nas świat bez pisma?