"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Człowiek zamknięty


Człowiek zamknięty

25 kwietnia 2024

Nakładem wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu ukazała się książka Świat zamknięty. Filozoficzne spory wokół naturalizmu, która jest owocem zrealizowanego w 2022 roku sympozjum – Świat zamknięty – a organizowanego w ramach cyklu „Zadania współczesnej Metafizyki”. Zostałem wtedy poproszony o wygłoszenie wykładu na temat tego jak dziś dokonuje się „zamykanie człowieka” poprzez konsumpcję i sekularyzację. Teraz, dzięki staraniom Towarzystwa Tomasza z Akwinu pełny tekst wykładu – Człowiek zamknięty – problem indywidualizmu i materializmu antropologicznego – jest dostępny w tej publikacji. Zachęcam do lektury.