"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Świadek wolności i odpowiedzialności


Świadek wolności i odpowiedzialności

17 października 2022

Tygodniku Idziemy refleksja o personalizmie Jana Pawła II. Minęło już 17 lat od śmierci papieża Polaka. W świecie błyskawicznie zmieniających się obrazów, informacji oraz emocji stał się on dla wielu nie tylko postacią historyczną (dawną i już nieobecną), ale wręcz obcą i daleką. A przecież rozważanie i czerpanie z twórczości tego wyjątkowego człowieka stanowi w jakiś sposób obowiązek każdego z nas. Nie tylko dlatego, że Jan Paweł II to, obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie, najbardziej wpływowy polski intelektualista, jaki się kiedykolwiek urodził. Żaden Polak tak silnie nie zaistniał w historii ostatnich stu lat jak właśnie ten człowiek z Wadowic, który najpierw stał się profesorem filozofii na KUL-u, krakowskim kardynałem, a potem Głową Kościoła katolickiego. Stał się ważny nie tylko jednak przez popularność, ale dlatego, że jego życie, myśl i dzieła stanowią szansę na poznanie samego siebie.

Zapraszam do lektury: JPII – Idziemy nr 42