Etienne Gilson, Jacques Maritain czy potem w Polsce Stefan Swieżawski, odkrywali głębię treści św. Tomasza i ukazywali tomizm na nowo, nie w wydaniu podręcznikowym. Oni studiowali teksty Akwinaty nie dla ich powtórzenia, ale dla ich zrozumienia.

W najnowszym numerze Teologii Politycznej Co Tydzień z Hanną Nowak rozmawiam o znaczeniu i roli filozofii chrześcijańskiej: Rozum i wiara.