"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Rozum i wiara w filozofii chrześcijańskiej


Rozum i wiara w filozofii chrześcijańskiej

25 listopada 2020

Etienne Gilson, Jacques Maritain czy potem w Polsce Stefan Swieżawski, odkrywali głębię treści św. Tomasza i ukazywali tomizm na nowo, nie w wydaniu podręcznikowym. Oni studiowali teksty Akwinaty nie dla ich powtórzenia, ale dla ich zrozumienia.

W najnowszym numerze Teologii Politycznej Co Tydzień z Hanną Nowak rozmawiam o znaczeniu i roli filozofii chrześcijańskiej: Rozum i wiara.