"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Przemienienie ukazuje istotę wiary


Przemienienie ukazuje istotę wiary

21 lutego 2016

PrzemienienieGóra Przemienienia jest etapem w drodze na Górę Kalwarii, tu ukazuje się chwała i bóstwo Chrystusa, które zostaną zakryte i zasłonięte przez cierpienie na drzewie Krzyża. Jezus prowadzi najważniejszych uczniów na szczyt Taboru by umocnić ich i uchronić przed zgorszeniem i dramatem jaki rozegra się na Górze Kalwarii. Tabor jest ujawnieniem tego, co ukryte, schowane, niewidoczne na co dzień. Mojżesz i Eliasz są zaś świadkami prawdy, że ten Nauczyciel z Nazaretu jest i Panem i Mesjaszem.

Istotą wydarzenia na górze Tabor jest wiara w Jezusa Zbawcę, to świadomość, że On jest, czuwa nad światem i powierzył nam na tym świecie określone zadania. Wiara to bycie gotowym, życie w świadomości Boga, ale to dziś staje się szalenie trudne. Żyć tak by zdawać sobie sprawę, że Bóg JEST i działa. Jak mówi List do Hebrajczyków: „Wiara prawdziwa jest poręką tych dóbr, których nie widzimy, tych rzeczywistości których nie znamy”.